Güneş Enerjisi İle Elektrik Üreten Güneş Takipli Dikey Perde Tasarımı Ve Analizi

dc.contributor.advisor Ertuğrul, Şeniz tr_TR
dc.contributor.author Yalçın, Ahmet Fuat tr_TR
dc.contributor.authorID 10035686 tr_TR
dc.contributor.department Sistem Dinamiği ve Kontrol tr_TR
dc.contributor.department System Dynamics and Control en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-05-19 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-09T12:13:06Z
dc.date.available 2015-06-09T12:13:06Z
dc.date.issued 2014-05-23 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Enerji, yeryüzünde sevgi ve inançtan sonra varlığı harekete geçiren yegane fiziki unsurdur. İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar enerjinin kıymeti hep bilinmiş ve ona verilen değer arttıkça onu tutumlu kullanmaya gösterilen özen de artmıştır. Günümüzde bu tutumun en üst seviyede olduğunu görmek mümkündür. Öyle ki enerjiye yapılan yatırımlar hızla artmakta, toplumlar enerji ve tasarruf konusunda hızla bilinçlenmekte, fosil yakıtların çevreye zarar verdiği ve bu nedenle fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiği bilinci yayılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlar üzerindeki üstünlükleri göz önünde bulundurulduğunda, imkan olan en ufak alanda dahi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde edilmeye çalışılmaktadır. Yaptığımız çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından yaygın olarak kullanılan güneş enerjisi kullanılarak yeni bir alanda yeni bir uygulamayla elektrik üretilmesi için güneş perdesi tasarımı yapılmıştır. Dikey perdelerin arka yüzleri gibi kullanılmayan ölü bir bölgeye fotovoltaik hücreler yerleştirilerek; Şeritlerin güneşi takip etmesi için kontrol sistemi tasarlanarak yenilenebilir enerji alanında yapılan araştırmalara katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Çalışmada şeritlerin ve hücrelerin genişlikleri değiştirilerek 13 farklı güneş perdesi tasarımı yapılmış, bu tipler için kontrol sisteminin olması ve olmaması, üretilen elektriğin aküde kullanılarak değerlendirilmesi veya Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında kullanılması gibi durumlar karşılaştırılarak sistemin geri dönüş süresi Ankara ili için belirlenmiştir. Ayrıca sistem, Simulink programında modellenmiş ve hazırlanan kodla radyasyon hesabı yapılarak; bir yıl içerisinde üretilen toplam elektrik her saat için hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda en iyi tasarımın şerit açılarının 0 derecede sabit tutulan 2. tip güneş perdesi olduğu, üretilen elektriğin YEK kapsamında kullanıldığı takdirde kullanıcıya daha çok avantaj sağladığı ve kuzeye doğru gidildikçe güneş perdesinden üretilen elektriğin arttığı görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Energy is the only physical factor that can move the humanity which comes after love and believing. The value of the energy is realized by humanity in entire history and when it increase; the attention for using the energy economically increases. We can see that the attention is in top level for today. When we look at the supremacy of renewable energy sources, we need to produce energy from renewable energy in every place that we can find even it is small. In this study, a vertical solar blind is designed to produce electricity in a new area with a new application by using one of the renewable sources, solar energy. Photovoltaic cells is placed in back of blind’s blades’ , an area that never used, and solar tracking system is designed for blade to track the sun and to get more radiation. In this study, 13 different blind types designed by changing blades’ and cells’ width and compared the solar blinds that have a solar tracking system with blinds that don’t. Also, blind types is compared the payback periods which change by using electricity with solar battery or Renewable Energy Law for Ankara. Also, the system is modeled in Simulink and annual producing electricity is calculated by using Matlab code to calculate solar radiation in every hours. The results show that the optimum blind design is the second type that have blinds in constant 0 degree, users that use generated electricity by YEK have more advantages and also it is possible to see that in north places in Turkiye, the blind produce more energy than production in south places. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4522
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Güneş Enerjisi tr_TR
dc.subject Dikey Perde tr_TR
dc.subject Simulink tr_TR
dc.subject Solar Energy en_US
dc.subject Vertical Blind en_US
dc.subject Simulink en_US
dc.title Güneş Enerjisi İle Elektrik Üreten Güneş Takipli Dikey Perde Tasarımı Ve Analizi tr_TR
dc.title.alternative Designing Of A Vertical Solar Blind That Produce Electricity By Pvs With Solar Tracking System And Analysing en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14482.pdf
Boyut:
8.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama