Açık İşletmelerde Optimum Ekipman Seçimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kırmanlı, İ. Cengiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, açık işletmelerde son yıllarda kullanımı hızla artan bir üretim yöntemi olan hidrolik ekskavatör - kamyon yöntemi için en uygun ekipman seçimi yapan bir uzman sistem KappaPC kabuğu kullanılarak geliştirilmiştir. Kazıcı ekipman seçimindeki en önemli kriterlerden birisi olan kazılabilirliğin belirlenmesi için, daha önce yapılmış olan çalışmalarının doğrultusunda uzman sistemde kullanılmak üzere bir kazılabilirlik sınıflaması oluşturulmuştur. Bununla birlikte, zeminin taşıma direnci, kepçe dolma faktörü, kepçe periyodu gibi diğer ekipman seçimi parametrelerinin de dikkate alınmasıyla hidrolik ekskavatör seçimi yapılmaktadır. Kamyon kapasitesinin belirlenmesi ise, ekskavatör tarafından doldurulan kamyonlarda ekskavatörün optimum kepçe sayısı (4-6) ile doldurduğu toplam hacim ile kamyonun kasa hacmi arasında oluşan farktan dolayı boş kalan kasa hacmine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Ekskavatör ve kamyon satın alma maliyetleri kullanılarak, istenilen üretimi sağlayan her bir ekskavatör ve kamyon kombinasyonunun maliyetleri içinde en düşük maliyetin elde edildiği kombinasyon optimum ekskavatör ve kamyon sayısı olarak belirlenmiştir.
In this study, an expert system for equipment selection in surface mining is developed. Expert system selects the optimum hydraulic excavator and off-highway truck combination, which is widely used in surface mining. A shell, developed by Intellicorp Company, KappaPC is selected for developing Equipment Selection Expert Systems. Excavability is one of the most important parameter for equipment selection and a new excavability system is developed under the lights of the previously developed systems. Excavability and other parameters such as bearing capacity, bucket fill factor, bucket cycle time, etc. determines the best excavator. Truck selection is based on the remaining empty capacity after the excavator loads the truck with optimum number of bucket numbers (4-6). In this way, the expert system developed, selects the optimum hydraulic excavator and trucks. In order to determine optimum excavator and truck numbers the minimum capital cost of each combination is calculated. A combination, which has the minimum cost, is the optimum. In this fashion, an expert system, which optimally selects the hydraulic excavator and truck combination, employed in surface mining is developed.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Uzman sistemler, Ekipman seçimi, Açık işletmeler., Expert systems, Equipment selection, Surface mining.
Alıntı