3g/umts Şebekelerinde Video Çoğullama

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-07
Yazarlar
Ergül, Gözde
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, UMTS şebekelerinde kullanılan farklı çeşitteki çoğa gönderim teknolojileri olumlu ve olumsuz yanları ile birlikte açıklanmıştır. 3GPP standardı, çoklu dağıtımı desteklemek için MBMS (Multimedia Broadcast/Multicast Services – Çoğul Ortam Yayın ve Çoklu Dağıtım Servisi) ile geliştirilmiştir. Bu tez esas olarak MBMS standardı, UMTS şebekelerine uygulanabilen video aktarım protokolleri ve teknikleri ile en önemli çoklu dağıtım servisi olarak görülen mobil televizyon uygulamasına odaklanmıştır. Teknolojik yeniliklerin başarısı ve kullanıcılar tarafından kabulü önemli ölçüde içeriğe dayalıdır. İçerik, kullanıcıların isteklerine göre tasarlanmalıdır ve mobil TV için önemli bir rol oynar. Bu tezde, kullanıcı istekleri ortaya konulmuş ve ayrıca mobil TV teknolojilerinin mevcut durumu, deneme sonuçları ve ticari olarak piyasaya sürülmesi tanımlanmıştır. Hangi durumlarda, nerelerde ve ne zaman bu hizmetlerin kullanılabileceğini tanımlamak için gerçekleştirilen araştırma sonuçları ortaya konulmuştur. Tezin bu konuya katkısı yeniden belirtilip, gelecekteki araştırmalara yön verecek bazı konulardan bahsedilmiştir.
In this study different types of multicast technologies which are used in UMTS networks are introduced with their pros and cons. The 3GPP standard has been enhanced with MBMS (Multimedia Broadcast/Multicast Services) to support multicasting. This thesis mainly focuses on MBMS standard, video streaming protocols and techniques that are applicable to UMTS networks and especially the mobile TV service. Success and user acceptance of new technology innovations are highly depend on the content. It needs to be designed according to consumers’ demands and play an important role for mobile TV. In this thesis, users’ demands are introduced, also mobile TV technologies current status, trial results and commercial launches are described. Research results are presented which are performed to define in what situations, where and when the service can be used. The contributions are restated and some insight into future research directions is given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
MBMS, Video Çoklu Dağıtımı, Mobil TV, MBMS, Video Multicasting, Mobile TV
Alıntı