The Relationships Between Body Movement And Music In Karlheinz Stockhausen's Der Kleine Harlekin

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Coşkunseven, Didem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This thesis takes the work of K. Stockhausen's Der Kleine Harlekin as an important example of scenic music from twentieth century repertoire to investigate the types of relationships between body movement and music in the piece by both defining and analyzing the correspondences between the two. By trying to understand, evaluate and analyse these relationships which have been categorized as choreographic and theatrical, and their importance in the composition; I asked the question if it is possible to approach Der Kleine Harlekin as a transmedial composition piece because Stockhausen's use of body movement as a compositional media is an integral part of the piece. His use of choreography and music stands on its own and becomes complete together. They create musical meaning together. This piece and the way it is notated is a good example for the composers who want to combine body movement and music in their compositions.
Bu tez, K. Stockhausen'in Der Kleine Harlekin adlı eserini yirminci yüzyıla ait önemli bir sahne kompozisyonu olarak ele alır ve eserde varolan beden hareketi ve müzik arasındaki ilişki çeşitlerini ikisi arasında varolan uyumu tanımlayıp analiz ederek araştırır. Koreografik ve teatral olarak kategorilenmiş olan bu ilişkileri ve kompozisyon bağlamında önemlerini anlamak, değerlendirmek, analiz etmek suretiyle bu tezi küçük ölçekli ya da büyük ölçekli sahne kompozisyonları tasarlamak isteyen besteciler için eğitici ve faydalı bir kaynak haline getirmeyi amaçladım. K. Stockhausen'ın bir kompozisyon aracı olarak beden hareketi kullanımı eserin ayrılmaz bir parçasıdır. Koreografi ve müzik birlikte varolurlar ve müzikal anlamı birlikte yaratırlar. Bu eser ve eserin notasyonu kendi kompozisyonlarında beden hareketi ve müziği birleştirmek isteyen besteciler için oldukça iyi bir örnek teşkil eder.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı