TBM makinelerinde kayaç özellikleri ve makro süreksizliklerin kazı performansına etkilerinin araştırılması

dc.contributor.advisor Bilgin, Nuh tr_TR
dc.contributor.author Yüksel, Ali tr_TR
dc.contributor.authorID 356109 tr_TR
dc.contributor.department Maden Mühendisliği tr_TR
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-07-18T08:31:55Z
dc.date.available 2018-07-18T08:31:55Z
dc.date.issued 2014 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Kadıköy-Kartal Metro Projesi'nin Kozyatağı ile Kadıköy arasındaki güzergah kesiminde çift tüp şeklinde hat tünelleri, istasyon ve makas yapıları bulunmaktadır. Projedeki istasyon ve makas tünellerinin değişken kesitlerde olmaları nedeniyle konvansiyonel kazı yöntemi olan Yeni Avusturya Tünelcilik Yöntemi (NATM) ile açılmıştır. Toplam 12.3 km uzunluğundaki hat tünelleri ise hem açık biçim hem de kapalı-basınçlı biçimde çalışabilen özelliklere sahip TBM'ler ile açılmıştır. Bu çalışmada araştırma iki ana konu üzerinde yürütülmüştür. Bunlardan ilki; Kadıköy-Kartal Metrosu örneğinde, TBM kullanılarak yapılan tünel açma çalışmalarında kaydedilen kazı parametreleri ile yine güzergahın bu bölümünde açılmış sondajlardan elde edilen kaya dayanım parametreleri arasındaki istatistiksel ilişkilerin araştırılması üzerinedir. Çalışmada, kayanın jeomekanik parametreleri ile kazı performansı arasında bir, iki ve üç değişkenli regresyon analizleri yapılmış, ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Bulunan ilişkiler yardımıyla benzer kaya koşulları içerisindeki TBM kazılarında jeomekanik büyüklükler kullanılarak kazı performansı önceden belli bir yaklaşıklıkla belirlenebilecektir. Çalışmada ele alınan diğer konu yine aynı projedeki TBM ile yapılan tünel kazıları sırasında meydana gelen göçüklerin kazı performansına olan etkileri üzerine olmuştur. Bu tünellerin kazısında, fay ve volkanik sokulumlar gibi zayıf zonların geçilmesi sırasında toplam 11 göçük meydana gelmiş bu göçükler kazı ilerlemesinin toplam 93 gün, 4 saat süreyle duraksamasına sebep olmuştur. Bu tür zayıflık zonlarının kazısı sırasında TBM kazı parametrelerinin göçük zonuna yaklaşılırken belirgin bir dalgalanma gösterdiği tesbit edilmiş, göçük zonunda ise düşük ya da yüksek değerlerde olmak üzere anormal değerlere ulaştığı görülmüştür. Sonuç olarak, çalışmada TBM kazı parametrelerinin izlenmesi ve yorumlanmasıyla göçük olaylarının önceden tahmin edilebilmesi konusunda faydalı sonuçlar elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Twin railway tunnels, stations and turnout structures exist in Kozyatağı-Kadıköy section of Kadıköy-Kartal Metro Project. Stations and switch tunnels were bored by NATM, which is a conventional excavation method, since these structures have varying cross sections. 12.3 km long track tunnels were excavated with EPB type TBMs that can operate in both open and closed-pressurized modes. In this study, investigations have been performed based on two main subjects. First, statistical relations have been evaluated between excavation parameters recorded during TBM tunnelling works and rock strength parameters obtained from site investigations performed throughout TBM tunnel alignment of Kadıköy-Kartal Metro Project. Trials with one, two and three variable regression analyses were examined for the relationship between the geomechanical parameters and excavation performance and statistically significant relations were obtained. By means of derived relationship expressions, excavation performance can be predicted by using geomechanical parameters of TBM excavations in similar rock conditions. The other subject covered in the study is the effects of collapses occurred during TBM excavations to the excavation performance. During the excavation, 11 collapses occurred while passing through these faults and volcanic intrusions, and these collapses caused stoppages that have a total length of 93 days and 4 hours. It has been observed that TBM excavation parameters fluctuates significantly while approaching collapse zones. Furthermore, in collapse zones excavation parameters abnormally reach very high or low values. Finally, predictability of these collapses is examined by monitoring and interpreting TBM excavation parameters and useful results were obtained in this study. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/16517
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Maden Mühendisliği ve Madencilik = Mining Engineering and Mining Dizin:Tünel açma makineleri = Tunnel boring machinery tr_TR
dc.subject Maden Mühendisliği ve Madencilik = Mining Engineering and Mining Dizin:Tünel açma makineleri = Tunnel boring machinery en_US
dc.title TBM makinelerinde kayaç özellikleri ve makro süreksizliklerin kazı performansına etkilerinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation of the effects of rock properties and macro discontunitues on TBM's excavation performance en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar