Essays In Monetary Policy And Banking

thumbnail.default.alt
Tarih
2016
Yazarlar
Övenç, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Capital inflows can provide substantial benefits for emerging countries at the expense of some risks. Capital inflows can stimulate domestic investment through lending, increase the growth rates of economies and living standards. Also, they supply necessary funds for developing countries so that they can sustain their budget deficits. On the other hand, current account deficits, monetary expansion, market bubbles, lending booms, volatile and short-run flows and exchange rate fluctuations are known to be among some of the observed risks related to capital inflows into emerging economies.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye girişleri önemli iktisadi faydalar sunmakla birlikte birtakım riskleri de barındırmaktadır. Krediler vasıtasıyla yatırımların artması, büyüme oranlarının ve yaşam standartlarının yükselmesi, bütçe açığının finanse edilmesi bazı pozitif etkiler arasındadır. Piyasalarda balon oluşması, aşırı kredi genişlemesi, tasarruf eğilimlerinin azalması, döviz kuru oynaklıkları, sıcak para ve cari açık sorunu ise sermaye girişlerinin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki birtakım negatif etkileri arasında sayılabilir. Sermaye girişleri özelinde, bankacılık sektörünün doğrudan yurtiçi kredilerle yurt dışı menşeli bankacılık kredi girişleri arasında üstlendiği rol de yadsınamaz öneme sahiptir. Aracı finansal kurumlar olan bankalar yurtdışı sermaye hareketleri kaynaklı risklerin ve faydaların yurtiçi piyasalara yansıması noktasında önemli role sahiptirler. Özellikle gelişmekte olan ülke bankalarının yurt dışı bankacılık sektörü kredilerini kullanarak yurt içi kredi talebini karşılaması son 15 yıllık dönemde artarak yeni bir boyut kazanmıştır. Türkiye'deki bankacılık sektörünün yurt dışı bankacılık kredisi/toplam aktif kullanım oranı da son 5 yıl içerisinde %8'lerden %13'lere yükselmiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2016
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
Anahtar kelimeler
Economics, Banking, Banking sector, Banks, Monetary policies, Turkish banking sector, Ekonomi, Bankacılık, Bankacılık sektörü, Bankalar, Para politikaları, Türk bankacılık sektörü
Alıntı