Çamaşır Makinasının Akıllı Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gürses, Aylin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çamaşır makinasının akıllı kontrollü için kullanılabilecek parametre ve değişkenler ve bunların ölçüm yöntemleri araştırılmıştır. Bu parametrelerden ana yıkama parametreleri olarak ana yıkama su sıcaklığı, çevrim sayısı, deterjan miktarı ve su miktarı belirlenmiş, parametrelerin belirlenebilmesi için sistemden ölçülmesi gereken değişkenler ise bulanıklık ve eşdeğer çamaşır miktarı olarak kararlaştırılmıştır. Durulama adımı için ise deterjan konsantrasyonu ve su sertliği durulama su miktarının belirleyen değişkenler olarak belirlenmiştir. Parametreler bu şekilde belirlendikten sonra bu parametreleri kullanarak akıllı kontrol (Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağı)algoritmaları önerilmiş ve simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın sonunda ise akıllı kontrollü çamaşır makinası ile geleneksel çamaşır makinası kıyaslanmıştır. Kıyaslama, öncelikle yıkama süreleri bazında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise enerji tüketimleri, su tüketimleri ve deterjan tüketimleri hesaplanarak yıkama maliyetleri karşılaştırılmış ve akıllı kontrollü çamaşır makinasının yıkama maliyetinin daha düşük olduğu görülmüştür.
In this study, the parameters and the variables that can be used for the intelligent controlled washing machine and their measurement methods has been researched. Turbidity and equivalence amount of clothes have been taken as input variables to determine the water temperature, washing period, detergent and water amount of the washing process. For rinsing, detergent concentration and hardness of water have been taken as input variables to determine water amount of the rinsing process. Then, with using these parameters, intelligent control algorithms (Fuzzy Logic and Neural Network) for washing machine have been proposed and the intelligent controlled washing machine system has been simulated. Finally, the intelligent controlled washing machine has been compared with the conventional washing machine. Firstly, the comparison has been done on the washing periods. Then, their energy, water and detergent consumptions have been calculated and the total cost of washing process of the intelligent controlled washing machine and the conventional washing machine have been compared with each other and it was seen that the intelligent controlled washing machine had lower washing process costs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Çamaşır makinası, Akıllı kontrol, Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağı, Washing machine, Intelligent control, Fuzzy Logic, Neural Network
Alıntı