Akaryakıt Depolama Tesislerinde Oluşan Atıksuların Geri Kazanımı İçin Sıfır Sıvı Deşarj Yaklaşımlı Teknolojilerin Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017-03-10
Yazarlar
Özmen, Ersin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Endüstriyel atıksuların arıtımı ve gerikazanımı için teknolojilerin geliştirilmesi. Tezde membran teknolojisi ve mikroflotasyon teknolojisi araştırılmış olup metreküp atıksu için 2.5 TL'ye yakın maliyetle fizibil olarak su arıtılmıştır.
Thesis goal is to develop technologies for treatment and reclamation of endustrial wastewater. In this study membrane and microflotation technologies are investigated and wastewater is successfully and feasibly reclaimed for human consumption for a price 2.5 TL per cubic wastewater
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Membran, Mikroflotasyon, Membrane, Microflotation
Alıntı