Süspansiyon Mekanizmalı Dörtte Bir Araç Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-10
Yazarlar
Koray, Yıldıray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Doublewishbone tipi bir süspansiyon için çeyrek araç modeli yaklaşımıyla bir kinematik ve dinamik model elde edilmiştir. Bu model, klasik çeyrek araç modellerinde bulunmayan fakat süspansiyonun karakteristiğini vurgulayan önemli parametrelerden üst kontrol kolu, alt kontrol kolu, tekerlek taşıyıcı gibi bileşenleride ele alarak bunların zamana bağlı değişimlerini incelemektedir. Böylelikle daha gerçekçi bir model ile ele alınacak araç dinamiği çalışmaları teori ile pratiği birbirine daha da yaklaştıracaktır. Elde edilen modelin değruluğunu göstermek amacıyla aynı parametrelere sahip bir ADAMS/View modeli ile cevaplar karşılaştırılmış ve modelin doğruluğu kanıtlanmıştır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde elde edilen modele input olarak girmek amacıyla matematiksel olarak ifade edilebilen bir güç spektral yoğunluğu sanal olaraktan bir yol pürüzlülüğüne çevrilmiştir. Yapılan geometrik ve nonlineer sönümleyici-yay optimizasyonları ile alınan cevapların daha da iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Son bölümde uygulanan PID kontrol yöntemi ile birlikte pasif süspansiyon, aktif süspansiyona dönüştürülerek modelin bu yöndende ele alınmaya müsait olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study a dynamic and kinematical model for a double wishbone suspension mechanism is obtained using quarter vehicle approach. This model also includes upper control arm, lower control arm and knuckle which denotes the characterization of a doublewishbone suspension and examines the responses with respect to time. Also to show the validity of the model an Adams/view model is created with the same parameters and the results of both models are compared. In the latter chapters using some spectral descriptions an artificially created road surface profile is used as an input and results of both models are given. Some optimization problems are studied for better geometrical configuration and nonlineer damper-spring characterizations for better responses of the suspension system. Finally using a PID control scheme passive suspension is turned into an active suspension and showed that it is applicable to use as an active one.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Doublewishbone süspansiyon, Çeyrek araç modeli, Optimizasyon, Yol pürüzlülüğü, PID kontrol., Doublewishbone suspension, Quarter vehicle model, Optimization, Road surface profiles, PID control.
Alıntı