Antimon (cevheri Ve Konsantresi) Ve Demir Konsantresi Katkılı Silikon Kauçuk Malzemelerin Diagnostik X-ışınlarını Zayıflatma Özelliklerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2019-05-03
Yazarlar
Vural, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu yüksek lisans tez çalışmasında X-ışınlarından korunmada yaygın olarak kullanılan kurşun zırh malzemelerine alternatif olarak antimon cevheri, antimon konsantresi ve demir konsantresi katkılı silikon kauçuk malzemeler üretilmiştir. Üretilen malzemelerin X-ışınlarını zayıflatma oranları, lineer zayıflatma katsayıları ve kurşun eşdeğer kalınlıkları TS EN 61331-1 standardına uygun olarak belirlenmiştir
In this Master thesis, antimony ore, antimony concentrate and iron concentrate imbedded silicone rubber materials were produced for radiation shielding applications instead of lead. X-ray attenuation ratios, linear attenuation coefficients and lead equivalent thicknesses of produced materials were found according to TS EN 61331-1 standard.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2019
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2019
Anahtar kelimeler
Antimon, Antimony
Alıntı