Elyaf sarma ile üretilen kompozit yapıdaki basınçlı kapların değişik yüklemelerde modellenmesi

dc.contributor.advisor İmrak, Cevat Erdem tr_TR
dc.contributor.author Pehlivan, Alparslan tr_TR
dc.contributor.authorID 702121001 tr_TR
dc.contributor.department Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik tr_TR
dc.contributor.department Computational Science and Engineering en_US
dc.date 2017 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-05-21T08:48:17Z
dc.date.available 2018-05-21T08:48:17Z
dc.date.issued 2017 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2017 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2017 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, günlük hayatta karşımızı sıklıkla çıkan basınçlı kap uygulamaları üzerine çalışma yapılmıştır. Basınçlı kap yapıları için Ashby Metodu kullanılarak sistem için uygun malzeme seçilmiştir. Üretilebilecek en iyi tasarım, matematiksel model ve sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan matematiksel modelde malzeme olarak seçilen karbon fiber takviyeli kompozitler için elyaf sarma açısı parametrik olarak tanımlanmış ve genetik algoritma yöntemi kullanılarak en iyi sistem tasarımı oluşturulmuştur. Burada dayanıma etki eden katman sayısı da ele alınarak katman sayısı değişiminin gerilme dağılımına etkisi sorgulanmıştır. Yapılan işlemleri doğrulamak için aynı işlemler bilgisayar ortamına aktarılarak sayısal çözümleme programlarıyla analiz edilmiştir. Bunun için öncelikle ilk tasarım 3D modeli oluşturulmuş ve arkasından kompozit ve sayısal modüllerle gerekli işlemler yapılmıştır. Analizlerde yine aynı değerler parametrik olarak belirlenmiş ve sonuç olarak matematiksel model ve sonlu elemanlar çözümünün doğrulanması yapılmıştır. Çalışmayla ilgili literatür çalışmaları incelenmiş ve yapılan deneysel çalışmalar ile tezde yapılan analitik ve numerik çözümler karşılaştırılarak doğrulama sağlanmıştır. Alınan sonuçlar incelendiğinde en iyi açı değerindeki gerilme dayanımının maksimum değerde performans sağladığı ve katman sayısının sistem dayanımına nasıl etki ettiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this project, pressure vessel applications were studied. The suitable material for the system was selected using the Ashby Method for pressure vessel. The best design that can be produced is determined using the mathematical model and the finite element method. For the carbon fiber reinforced composites selected as the material in the mathematical model, the fiber winding angle was defined parametrically and the best system design was created by using the genetic algorithm method. Here, the effect of the number of layers on the stress distribution is questioned. The same operations were transferred to the computer environment and analyzed by numerical analysis programs in order to verify the calculations. Firstly, 3D model of design was created and then the necessary operations were done with composite and structural modules. In the analyzes, same values were determined parametrically and as a result, mathematical modeling and FEM solution were verified. The literature studies were examined and the validation was made by comparing the experimental studies, analytical and numerical solutions made in the thesis. When the results are examined, it is seen how the strength at the best angle value provides maximum performance and how the number of layers affects the system strength. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15721
dc.publisher Bilişim Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Informatics en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Makine Mühendisliği tr_TR
dc.subject Mühendislik Bilimleri tr_TR
dc.subject Sayısal hesaplama tr_TR
dc.subject Mechanical Engineering en_US
dc.subject Engineering Sciences en_US
dc.subject Numerical calculation en_US
dc.title Elyaf sarma ile üretilen kompozit yapıdaki basınçlı kapların değişik yüklemelerde modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Different loads modelling of composite pressure vessels fabrication by filament winding en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
702121001.pdf
Boyut:
2.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama