Lte Ağlar İçin Servis Kalitesine Duyarlı Kendini Düzenleyen Çizelgeleyici

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-10-22
Yazarlar
Akkuzu, Beste
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, ağların verimli kullanımını sağlayan ve kullanıcıların aldığı servis kalitesine duyarlı yeni bir çizelgeleyici önerilmektedir. Önerilen çizelgeleyicinin ayarlanabilir şekilde kaynak önceliklendirmesi yapan mekanizmaya sahip olması, SON kapsamında belirtilen sorunları adresleyerek yönetilebilir ağları ortaya çıkarmaktadır. Tezde öne sürülen çizelgeleyici algoritmaları, hem kullanıcıların kanal kalitelerine hem de trafik türlerini gözönüne alarak çalışmaktadır. Ayrıca yeniden yapılandırılabilir LTE parametresinin var oluşu ve bu parametrenin gerçek zamanlı kullanıcıların kaynaklarının önceliklendirilmesinde kullanılmaktadır. Böylece ağ yöneticisine değişen ağ dinamiklerine göre kullanıcıların QoS gerekliliklerini sağlamak için var olan kaynakları kullanıcılara daha etkin dağıtabilmesi için daha güçlü bir kontrol verilmiş olur.
In this thesis, we propose a new LTE downlink scheduler with a reconfigurable resource prioritization mechanism to address these challenges and hence exploit new opportunities to improve the networking effectiveness and the user perceived QoS. Proposed LTE downlink scheduling algorithm taking both channel qualities and traffic types of UEs into account. A reconfigurable parameter in the proposed scheduler determines the resource prioritization level for real-time services, and hence allows network administrators to more effectively control the resource allocation according to the QoS requirements of UEs and changing network dynamics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Telekomünikasyon, Lte, Haberleşme Ağları, Servis Kalitesi, Erişim Ağları, 4g, Çizelgeleme, Omnet, Kaynak Dağıtımı, Ran, Mac, Cqı, Telecomunication, Lte, Radio Access Network, Ran, Mac, Qos, 4g, Scheduling, Omnet, Resource Allocation, Cqi
Alıntı