Alana Özel Modelleme Dilleri İle Yapılandırılmış Ağ Verisi Üzerinde Mobil Arama Uygulamaları Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-11-26
Yazarlar
Aral, Atakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kişisel bilgisayarlar için geliştirilen metin-tabanlı web arama gezgin cihazlara geçişte geliştirilip iyileştirilebilir. Web aramadaki yeni yöntemler kullanıcının gezgin cihazın kısıtlarına takılmadan arama yapmasını sağlayabilir. Hatta, uygun çözümler bu tür cihazların güçlü yanlarından da yararlanmayı sağlayabilir. Bu tezde arama alanındaki yeni eğilim ve teknolojilerin, özellikle de çok alanlı ve keşifçi aramanın gezgin ortamlara nasıl uygulanabileceğini göstermektedir.
Text-based web search that is primarily designed for personal computers, can be enhanced and optimized while moving to mobile devices. New methods on web search may let user conduct the search without being hampered by the limitations of the device. Moreover, appropriate solutions may also exploit the advantages of such devices. This thesis summarizes new trends and technologies of searching, especially multi-domain and exploratory search, as well as demonstrating how they can be best applied to mobile environments.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
mobil arama, web arama, çok-alanlı arama, mobile search, web search, multi-domain search
Alıntı