Tuğla Yapımında Kullanılan Kil Hammaddelerinin Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Müdüroğlu, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, Tekirdağ-Hayrabolu bölgesinden elde edilen kil numunelerinin mineralojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyerek optimum özellikleri sağlayan tuğlayı üretmek olmuştur. Bu amaçla deneysel çalışmalar üç bölümde gerçekleştirilmiştir. Birinci bölüm, deneylerde kullanılan kil numunelerini tanımlamak amacıyla yapılan mineralojik, fiziksel ve kimyasal araştırmalar ile sonuçlarını içermektedir. İkinci bölümde, tanımlanan kil numuneleriyle değişik oranlarda karışımlar yapılarak, uygun kil bileşiminde optimum özellikleri sağlayan tuğla tespit edilmiştir. Son bölümde ise belirlenen optimum kil karışımına bağlı kalınarak Andreasen Denklemi yardımıyla boyut dağılımı çalışmaları yapılmıştır. Denkleme göre boyutları belirlenen karışımlarla yapılan tuğlaların paketleme yoğunlukları, hacim ağırlıkları ve soğukta basma mukavemetleri belirlenmiştir. Sonuçları standartlarla kıyaslanmıştır.
The aim of this study is identifying the conditions at which an optimum brick can be produced with the help of mineralogical, physical and chemical properties of the Tekirdağ Hayrabolu region clay samples. Towards this aim, the experimental studies were conducted in three parts. The first part contains the mineralogical, physical and chemical investigations which help to determine the properties of clay samples. In the second part, the clay samples were mixed in different ratios, in order to obtain a brick with an optimum clay composition. In the last part granulation studies were done in optimum clay composition. Bricks that size distributions determined according to Andreasen Equation, packing densities, bulk densities and compressive strengths were found. A comparison was done between the standarts.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Andreasen Denklemi, Paketleme Yoğunluğu, Hacim Ağırlığı, Soğukta Basma Mukavemeti, Andreasen Equation, Bulk Density, Compressive Strength
Alıntı