Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Mimari Tasarım Uygulama Sürecinde Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2014-01-28
Yazarlar
Gür, Eda Kevser
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mimari tasarım uygulama süreci; müşteri, mimar ve diğer teknik uzman katılımcıların bir arada bulunduğu bir sistemdir. Bu sistem, mimari tasarımın sonuç ürünü olan yapı üretimini gerçekleştiren katılımcılar ile uygulamaların gerçekleşebilmesi için geçerli ardışık ve/veya ilişkili faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. Mimarlar için proje ve imalatla ilgili teknik sorunlar, müşteriler için ise projenin algılanması, kendilerine ait seçim kriterlerinin belirlenmesi gibi çeşitli pazarlama ve satın alma sorunlarıyla karşılaştığı belirlenmiştir. Bu sorunlar müşterilerin kişisel zevk ve taleplerinin öne çıktığı konut projelerinde en çok görülmektedir. Mimari tasarım uygulama sürecinde oluşan sorunlar ve bu sorunların en çok yoğunlaştığı alanların belirlenmesi için teknik uzmanlarla anket çalışması yapılmış ve satış ofisi çalışanlarının görüşlerinden yararlanılmıştır. Uygulama safhasında 2 boyutlu ortamlarda yapılan çalışmaların gerçekte üretilecek olan 3 boyutlu yapı imalatında uygulanması, proje ve imalata ait tüm verinin takibi için hem müşteriler hem mimarlar açısından önemli bir problem oluşturmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, birçok alanda olduğu gibi mimari alanda yapılan yeni uygulamalarla katılımcılara destek sağlanmaktadır. Teknolojinin hızla ivmelendiği bu dönemde yapılan çalışmaların sayısal tabanlı sistemlerle desteklenmesi bir gereksinim haline gelmiştir. Tez kapsamında mimari tasarımın uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlara, teknolojinin sağladığı yeni yöntemlerden olan Artırılmış Gerçeklik sistemi ile çözüm getirilmiştir.
Architectural design construction process is a complicated system which customer, architect and other expert attends that encompasses a variety of disciplines and services together. This process is a combination of related services that is essential to produce the end product of architectural design, the building. Any weakness occurs during the control of such services will eventually affect the overall construction process. The customers involved in the construction process have to deal with the problems related to the marketing and purchasing like understanding the project, on the other hand the architects deal with project and technical issues related to manufacturing and construction problems. These problems can be mostly seen in the housing development projects, in which the expectations and personal taste of the customers come front. In order to determine the problems in the construction of architectural design as well as the areas such problems clustered in, it has been aimed to gain data from technical experts and the staff of sales offices. During the construction phase of the work done in 2 dimensional environment that will actually produce 3 dimensional structure build, design and manufacturing for the tracking of all data in terms of both customers and architects is a significant problem. In today’s world, supportive applications based on mobile devices have been developed with the help of advanced technology special to the architecture profession likewise the many other disciplines. In this period of rapid acceleration of technology studies supported by the computer based systems have become a necessity. In this thesis, the proposed solution for the issues of architectural design application is based on Augmented Reality, which is one of the recent methods developed in parallel to the advancement in technology.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
artırılmış gerçeklik, mimari tasarım uygulama, inşaat, müşteri, mimar, aplikasyon, gözlük, augmented reality, architectural design process, construction, customer, architect, application, glass
Alıntı