Anne Sütü Yağına Benzer Yapılandırılmış Yağ Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yeşilçubuk, Neşe Şahin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemiz için büyük ticari öneme sahip olan fındık yağı kullanılarak sn-1,3 spesifik lipaz enzimleri katalizörlüğünde gerçekleştirilen enzimatik asidoliz tepkimeleri ile anne sütü yağına benzer yapılandırılmış yağlar (YY) üretilmiştir. Ayrıca bu çalışmada gamma-linolenik asit (GLA), eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosahekzaenoik asit (DHA) ile zenginleştirilmiş, bebekler için daha faydalı fonksiyonel özelliklerde YY’ların üretilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca tepki-yüzey yöntemi kullanılarak, anne sütü yağına benzer YY üretimi ve zenginleştirilmesi için reaksiyon koşullarının (substrat mol oranı, reaksiyon sıcaklığı ve reaksiyon süresi) optimizasyonu ve modellemesi de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen YY’ların endüstriyel ölçekte üretimleri bebek maması formülasyonlarında bebek beslenmesi ve gelişimi için çok değerli bileşenler olarak kullanılmalarına olanak sağlayacaktır.
In this study, structured triaclyglycerols (structured lipids) resembling human milk fat were produced from hazelnut oil which is an important merchantile product for our country by enzymatic acidolysis reactions catalyzed by sn-1,3 spesific lipase enzymes. Furthermore, it was aimed to produce human milk fat substitutes enriched with gamma-linolenic acid (GLA), eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) having more beneficial attributes for the infants. Response surface methodology was used to model and optimize the reaction conditions such as substrate molar ratio, reaction temperature, and reaction time, for the production and enrichment of human milk fat substitutes. Production of these SLs in commercial scale would provide them to be used as important ingredients in infant formula and contribute to the infant nutrition and development.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Anne sütü yağı, yapılandırılmış yağ, tepki-yüzey yöntemi, fındık yağı, enzimatik asidoliz, gamma-linolenik asit, eikosapentaenoik asit, dokosahekzaenoik asit, human milk fat, structured lipids, response-surface methodology, hazelnut oil, enzymatic acidolysis, gamma-linolenic acid, eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid
Alıntı