Uzaktan Algılama Görüntülerinin Bölütlenmesinde Ayrık Fourıer Dönüşümü Kullanan Alt Bant Ayrıştırmaya Dayalı Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ergüven, Mehmet Enver
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Ensititüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2006
Anahtar kelimeler
Ayrık Fourier Dönüsümü, Alt Bant Ayrıstırma, Bölütleme, DFT, Subband Decomposition, Segmentation
Alıntı