Uluslararası katılımlı 9. jeokimya sempozyumu bildiri özetleri kitabı: Aydın, 17–20 Ekim 2022

thumbnail.default.alt
Tarih
2022-11-20
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İTÜ Yayınevi
Özet
Açıklama
Bu organizasyon TÜBİTAK- 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği ile desteklenmiştir.
Anahtar kelimeler
jeokimya, geochemistry, maden, maden, mine, mine, madencilik, madencilik, mining, mining
Alıntı