İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Cbs Tabanlı Su Kalitesi Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydın, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde kesintisiz ve sağlıklı içmesuyu temini ile toplam su kalitesi yönetimi öncelikli bir mühendislik uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. İçmesuyu kalitesi yönetimi için içmesuyu kaynağından tüketicilerin musluğuna kadar bütün süreçlerin bir bütün halinde ele alınması gerekmektedir. Tüm süreçleri yerinde ve bileşenleri ile birlikte izleyebilmek konumsal çalışmayı da beraberinde getirmektedir. Su kalitesi ile ilgili üretilen kararların bilimsel, gerektiğinde yasal olarak savunulabilen, kamuoyu incelemesine açık, iyi belgelendirilmiş ve kaliteli verilere dayanması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir karar destek sistemi oluşturularak “Su Kalitesi İzleme Bilgi Sistemi” tasarlanmıştır. “İçmesuyu Kalitesi Yönetim Ana Planı” çerçevesinde oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı izleme sistemi ile sorgulama, bilgiye ulaşma, şebeke analizi, eğilim(trend) analizleri, karar-üretme, modelleme, konulu (tematik) harita üretimi, senaryo üretimi ve yönetimi gibi çalışmalar için oldukça güçlü ve fonksiyonel bir platform oluşturulmuştur. Ortaya konulan genel sistemin uygulaması, İstanbul içmesuyu sisteminde yapılmıştır. Su kalitesi ölçümlerinin sürekli olarak yapıldığı arıtma tesisleri çıkışı, depo giriş ve çıkışları ile şebekede belirlenen kritik noktaların izlenmesi amacıyla bir coğrafi bilgi sistemi tasarlanmış, bu sistemin karar destek aracı olarak kullanılması ve yapılan analizler sonucu işletmenin iyileştirilmesi için içmesuyu havzasının kontrolü ve korunması, arıtma tesislerinin optimizasyonu, ana isale hatlarının periyodik temizliği ve deşarjı, depoların periyodik dezenfeksiyonu ve dış etkilere karşı korunması, dağıtım şebekesinde boru sonu ve ölü noktaların azaltılması, şebekelerdeki kritik noktalardan periyodik deşarjların yapılması, içmesuyu sisteminde çalışanların ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi/bilgilendirilmesi gibi alınabilecek önlemler ve öneriler ortaya konulmuştur.
Nowadays continual, healthy water supply and total water quality management have emerged as an important issue of engineering applications. Monitoring of all processes and their components on site requires to study on spatial base. Therefore in this study a Geographical Information System (GIS) based system was deployed to construct the proposed Drinking Water Quality Monitoring Information System. Decisions about drinking water quality should be based on data of known and documented quality, such that the decisions are scientifically, and where necessary, legally defensible and able to withstand public scrutiny. Establishing regular monitoring of the quality of drinking water and effective reporting mechanisms to provide relevant and timely information and promoting confidence in the water supply and its management are prior targets of the proposed system. The major purpose of this study was to monitor, evaluate and control of water quality in drinking water distribution system with usage of GIS. Further in the study a different approach is provided for water quality management. Thus an efficient and dynamic management strategy is aimed to comply with drinking water standards. In this study a powerful and functional platform was projected for query, network and trend analyses, decision support, modeling, thematic re-symbolization, scenario production and management with GIS technology in framework of “The Main Drinking Water Quality Management Plan” Application of this developed system was performed within Istanbul drinking water system. In order to monitor the water quality at influent and effluent of water treatment plants, water service reservoirs and selected critical points in the distribution system, a Geographical Information System was designed. A number of precautions were taken in using of this system as a decision support tool and improvement of operations as a result of analyses. Besides, spatial variation of water quality is put forward by evaluating the timely data of water treatment plants, tanks and critical points in networks together. Following some important decisions were derived from the developed system and results of analyses; • Preparation of land-use plans and pollution inventory, evaluation of possible risks in the catchment area. • Control and efficiency of treatment processes, design of equipments, utilization of chemicals and monitoring procedure. • Development of new techniques related to repairment, rehabilitation, renewal of transmission lines, review of speed and quality of repairment / maintenance operations, management of water pressures in transmission lines, instrumentation and monitoring of the main water system, • Maintenance, repairment and cleanliness of water service reservoirs periodically, preventing human and animal, bird, vermin access to reservoir areas. • Water storage for emergency, providing required contact time for disinfection, reduction of dead points and pipe ends, contamination control at cross connections in the water distribution system, • In addition, all managers and employees involved in a supply of drinking water system are responsible for understanding, implementing, maintaining and continuously improving the Drinking Water Quality Management. Also public involvement and awareness are very important for total water quality management. As a result, this study aims to put forward the benefits of a proposed Geographical Information System based decision support system which contributes a great deal to drinking water quality management.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
İçmesuyu sistemi, İçmesuyu kalitesi yönetimi, Coğrafi bilgi sistemi, Drinking Water Quality Management, Geographical Information System, Water Distribution System
Alıntı