Rijit Temel Üzerine Oturan Tabakalı Bir Ortamda Ayrılmalı Temas Probleminin Genel Çözümü

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Adıyaman, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada rijit temel üzerine oturan tabakalı bir ortamda ayrılmalı temas probleminin genel çözümü yapılmıştır. Tabakalı ortam malzeme özellikleri ve yüksekliği değişebilen N adet homojen tabakadan oluşmaktadır. Temas yüzeyleri yapışık veya ayrılmalı olabilir. Problem toplamda M adet yapışık olmayan temas yüzeyinden oluşmaktadır. Tabakalı ortam dairesel punç ile iletilen n adet tekil yük ve r adet yayılı yük ile yüklenmektedir. Problem elastisite teorisi ve Fourier integral dönüşümü kullanılarak integral denklem sisteminin çözümüne indirgenerek sistemin sayısal çözümü Matlab kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanıcı tarafından girilecek herhangi bir geometri ve yükleme durumuna ilişkin çözümler yazılan bir program ile yapılmıştır. Yazılan programın kontrolü için literatürden seçilecek iki çalışma ile programın sonuçları karşılaştırılmış ve sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür.
In this study, the general solution of a receding contact problem of layered medium resting on rigid foundation was considered. The layered medium consists of N homogeneous layer with varying material properties and height. The contact surfaces can be receding or adherent. The problem will include M receding contact surfaces. The layered medium loaded with n concentrated loads transmitted by circular stamps and r distributed loads. The problem was reduced to integral equation system using elasticity theory and Fourier integral transform. The numerical solution of the system was done by using Matlab. A program was written to solve the problem given by the user with any geometry and loading. The program was tested with two studies from the literature and it was shown that the results were compatible.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı