Alternatif Bir Mod Birleştirme Yöntemi Olarak “euclıdean Norm” Un İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-08-08
Yazarlar
Yıldırım, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında, mod katkılarının birleştirilmesi için alternatif bir yöntem olan “Euclidean Norm” irdelenmiştir. Pek çok birleştirme yönteminde negatif işaretli modal büyüklükler kaybolmaktadır. “Euclidean Norm” ile yapılan birleştirmede negatif işaretli modal büyüklüklerin korunması amaçlanmıştır. Herhangi bir büyüklüğün “gerçek” değeri zaman tanım alanında yapılan analizler ile bulunmaktadır. Seçilen bazı iç kuvvet ve yerdeğiştirme bileşenleri için farklı titreşim modlarının katkıları mevcut mod birleştirme yöntemleri ve “Euclidean Norm” ile birleştirilmiştir. Elde edilen maksimum spektral büyüklükler gerçek değerler ile karşılaştırılmıştır. Analitik çalışma kapsamında 6 adet bina çalışılmıştır. Binalar; 5, 10, 15 katlı çerçeve ve 10, 15, 20 katlı perde–çerçeve türü taşıyıcı sistemlere sahiptir. Zaman tanım alanında gerçekleştirilen çözümlerde kullanılan deprem ivme kayıtları, PEER veritabanından ölçeklenmiş olarak alınmıştır. İlgili kayıtların DBYBHY tarafından öngörülen şartları sağlamasına özen gösterilmiştir. “Euclidean Norm” ile yapılan birleştirmenin, zaman tanım alanında hesapta elde edilen sonuçlara mevcut birleştirme yöntemlerinden daha çok yaklaştığı görülmüştür.
In this study, an alternative modal combination method has been evaluated analytically. Modal quantities with negative sign disappear in most of the combining methods. It is aimed to preserve the negative sign of the modal quantity by using “Euclidean Norm”. The “real” quantities can be obtained by time history analyses. The contribution of different vibrational modes for the selected internal forces and displacements are combined with the existing combination methods and “Euclidean Norm” to find out the maximum spectral quantities. The maximum spectral quantities are compared with the real ones. In the analytical study, six different reinforced concrete buildings are studied. The buildings are 5, 10, 15 story frame type and 10, 15, 20 story shear wall–frame type structures. Earthquake acceleration records were taken from the PEER database using the scaling feature. Whole record’s compatibility to the Turkish Earthquake Code has been checked strictly. It is shown that the results of “Euclidean Norm” are closer to the time history analyses comparing with the other combination methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
“Euclidean Norm”, Zaman tanım alanında hesap, Mod katkılarının birleştirilmesi, “Euclidean Norm”, Time history analysis, Modal contribution combination
Alıntı