Alaşımlı Alüminyum Boruların Mıg Kaynak Yöntemiyle Kaynağına Kaynak Parametrelerinin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Noyan, Ali Ufuk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ekstrüzyonla üretilmiş 6082 T6 alaşımlı alüminyum boruların, alın kaynağı kalitesine, MIG gaz altı ark kaynak parametrelerinin etkisi belirlenmiştir. Çalışmada, MIG gaz altı ark kaynağı, üç farklı kaynak akımı, iki farklı koruyucu gaz tipi ve debisi, iki farklı elektrod tel tipi, dört değişik torç açısı, üç değişik torç mesafesi ve dört değişik ön ısıtma sıcaklığı, parametrelerinin farklı kombinasyonları ile 23 değişik kaynak işlemi yapılmıştır. En uygun kaynak parametreleri, yapılan kaynak işlemleri sonucunda hasarlı ve hasarsız muayene yöntemleri ile belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda en uygun kaynak parametreleri, ön ısıtma uygulanmaması, 131 amper kaynak akımı, Hemix 50 koruyucu gazı, 18 lt/dk gaz debisi, 75o torç açısı, 15 mm torç mesafesi, AlMg4,5Mn elektrod teli, olarak belirlenmiştir.
In this study, the effects of MIG arc welding parameters to the quality of butt welds of the extruded 6082 T6 aluminium alloy tubes have been investigated. In the study, 23 various MIG welding has been applied with different combination of parameters being three different welding current, two types and two different flow rate of shielding gas, two type of filler electrode metal wire, three different degrees of torch angle and three different distance of torch and four different preheating temperature. At the end of the experimental studies, optimal conditions of welding parameters have been determined with comparison of experiment results of welding been applied with different welding parameters. Results of experimental studies, the most suitable welding current being 131 ampere, the most suitable shielding gas being Hemix 50, the most suitable flow rate of gas being 18 lt/min, the most suitable torch angle being 75o, the most suitable torch distance being 15 mm, the most suitable filler electrode metal wire being AlMg4,5Mn and the most suitable welding having without preheat treatment have been determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
MIG, Kaynak Parametreleri, 6082 T6 Alaşımlı Alüminyum, Alın Kaynak, Alüminyum Boru, MIG, Welding Parameters, 6082 T6 Alloyed Aluminium, Butt Welding, Aluminium Tube
Alıntı