Güdümlü Füze Modeli Parametrelerinin Lineer Olmayan Kestirim Yöntemleri İle Tayini

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-20
Yazarlar
Aslanov, Elçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada lineer olmayan güdümlü füze sisteminin bilinmeyen parametrelerinin lineer olmayan grey-box ve lineer olmayan arx model yapıları kullanılarak parametre kestirimi yapılmıştır. Bilinmeyen model tayini için lineer olmayan en küçük kareler yaklaşımı kullanılmıştır. Lineer olmayan parametre kestirimi problemi kısıtlamasız bir kuadratik programlama problemi olarak ele alınmıştır. Ele alınan güdümlü füze sistemi 10 giriş, 5 çıkış ve 7 sabit, tayin edilecek 16 serbest parametreden oluşur. Lineer olmayan Gery-Box modelin parametreleri, kısıtlamasız optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt ve Trust-Region yöntemleri uygulanarak elde edilmiştir. Lineer olmayan ARX model, Wavenet ve Sigmoidnet fonksiyonları kullanılarak oluşturulmuştur. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, önerilen yöntemlerle geliştirilen optimizasyon analizleri, mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.
In this study,the guided missile system unknown parameters determined using nonlinear Grey-Box and nonlinear ARX models. Nonlinear least square optimization method used to obtain unknown model parameters. Also nonlinear parameter estimation problem is a unconstrained quadratic programming problem. In our system, there are 10 inputs, 5 outputs, 7 fix parameters and 16 free parameters which are estimated using optimization methods. Grey-Box model parameters obtained by applying unconstrained optimization methods which are Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt and Trust-Region methods. Nonlinear ARX model created by using Wavenet and Sigmoidnet functions. The comparison of the results with the exampes given in the literature was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Lineer Olmayan ARX, Lineer Olmayan Grey-Box, Trust-Region, Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt, Nonlinear ARX, Nonlinear Grey-Box, Trust-Region, Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt
Alıntı