Kırklareli Demirköy-sivriler Molibden Cevherinin Flotasyon İle Zenginleştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-03
Yazarlar
Even, Şükriye Beste
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez kapsamında, yapılacak deneylerde selektif flotasyon ile kalkopirit molibden ayrımı yapılmıştır. Çok kademeli temizleme uygulanmıştır. Molibden kazanımının artırılmasında tane serbestleşmesinin, kullanılan bastırıcı reaktiflerin, toplayıcı reaktiflerin ve köpürtücülerin etkisi incelenmiştir. Tane boyutunun etkisinin incelendiği deneylerde 40 dk’lık öğütme sonucunda d80 boyutu 60 mikron en uygun flotasyon boyutu olarak saptanmıştır. pH:12’de köpürtücü olarak çamyağı, bastırıcı reaktif olarak Na2S kullanılabileceği belirlenmiştir. Kollektör olarak hem gazyağının hemde Aero 3302’nin etkili olduğu görülmüştür. Cevher numunesine toplu-selektif flotasyonu ve selektif flotasyonu uygulanmıştır. Selektif sülfür flotasyonunda elde edilen molibden konsantresinde hem molibden kazanma verimi hem de hem de molibden içeriği açısından daha iyi değerler elde edilmiştir. Satılabilir bir molibden konsantresi üretmek amacıyla çok fazla miktarda cevher numunesi ile deney yapılarak çok kademeli temizleme işlemleri ile satılabilir konsantre elde edilebilir.
Within the context of this paper, selective flotation for chalcopyrite and molybdenite seperation, was done during experiments. Gradually cleaning was applied. For increasing the molybden extraction, the effects of frothers, collectors , depressants and particle relieve were examined. The grain size is determined as d80 60  for 40 minutes grinding. While pH:12 , it was determined that the optimum frother and depressant were pine oil and Na2S respectively. And it was observed that kerosene and Aero3302 were also available to be used as collector. Collective selective and selective flotation were applied for ore samples. The molybdenum concentration and molybdenum efficiency are obtained better than selective sulphur flotation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Flotasyon, Toplayıcı, Bastırıcı, Flotation, Collector, Depressant
Alıntı