Yangın risk analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
1995-12-04
Yazarlar
Cedimoğlu, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Yangın risk analizi, binaların ve bina sakinlerinin yangına maruz kalmalarını ve yangın sonucu doğabilecek can ve mal kayıplarını inceler Ayrıca yangına müdahale konusunda önerilen değişikliklerin can ve mal kaybı üzerinde ne derecede etkili oldukları dikkate almaktadır. Yangın risk analizi yapmak için bir model oluşturmak gerekmektedir. Bir yangında oluşabilecek zararların büyüklüğü, binanın kullanım şekline, yanabilecek malzemelerin alt ısıl değerlerine, bina sakinlerinin hareket yeteneklerine, binanın yüksekliğine, yol ulaşım sorununa ve binadaki maddelerin maddi değerlerine bağlıdır. Binalarda önerilen değişiklikler modellerde kullanılarak, binanın yangın risk değerini ne derecede etkileyeceği gözlenerek, sonuçta bina için yangına karşı gerekli stratejilerin ve yangın güvenlik programlarının uygulanması sağlanılabilir. Modellerin kurulmasında geçmiş yangın verilerinden, uzmanların tahminlerinden ve laboratuvar test sonuçlarından hareket edilir. Bu bilgilerden faydalanarak risk analizinin modelleri için gerekli olasılıklar tespit edilir. Bir binadaki yangının yayılışı çevre şartlarındaki değişikliklerden ayrı olarak farklı konumlarda düzenlenmiş yanan malzemelerin bir karışımının geliştirildiği fiziki ve kimyasal işlemleri içeren olasılıksal yaklaşımlar, yangın risk değerlendirilmesinde son yıllarda sık olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın kullanılmasındaki amaç; yangınla ilgili değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve istatistik teknikleri yardımıyla değişkenlerin olasılık değerlerinin dağılımlarını incelemektir. Bu çalışmada ayrıca literatürdeki yangın risk analizi modelleri incelenmiş ve yaygın olarak kullanılan yangın risk analizi modellerinin hesaplama metodlar ve veri kaynaklan ifade edilmiştir. Yangın risk analizi ile ilgili temel kavramlar açıklanmıştır.
In this study, fire nsk analysis concept and models have been investigated in detail Also, the use of fire statistics in evaluating parameters of fire risk analysis has been investigated. Probabilistic techniques are used for dealing with the randomness of fire risk and effectiveness of fire safety measures During this study some fire risk analysis concepts, probability of fire starting, probable damage in fire and duration of burning have been discussed. Eleven different fire nsk analysis models available in the world have also been analyzed and discussed in terms of their intended uses, expected users, fire seventy measures, outcome measures, scenano and modeling structures, calculation methods and data sources used for modeling of fire development and termination, calculation methods and data sources used for modeling of ignition. Calculation methods and data sources used for modeling of occupants or property exposure and calculation methods and data sources used for modeling of damage to occupants or property have been investigated. Fire risk analysis is an unusual branch that provides a flexible framework for estimating the impact of any type of firesafety strategy in terms of actual reductions in loses, deaths, injuries and property damages. It also considers the effects of the proposed changes on different fire outputs such as number of casualties and property damages. Proposed changes include a new alarm system and a sprinkler system to reduce fire spread or to prevent fire from the beginning. A model is needed to evaluate a fire risk system. In designing this type of a model, it is necessary to obtain information from historical fire experience, tests measurement in the labs or estimations by experts. Simulation is a tool to design fire risk analysis model. Simulation is a means of presenting some facets of reality for purpose of explanation, manipulation, and analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans)-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Anahtar kelimeler
Enerji, Risk analizi, Yangın, Energy, Risk analysis, Fire
Alıntı