Uçak Bakımında İnsan Faktörü İlişkili Göreceli Verimlilik

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-05-14
Yazarlar
Bozkurt, Yüksel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, veri zarflama analiz yöntemi (DEA; Data Envelopment Analyses) ile A320-200 uçaklarında C2 bakımlarının uygulandığı bir Uçak Bakım Onarım Merkezi (MRO; Maintenance, Repair, Overhaul)’ da bakımların verimlilikleri karşılaştırılmaktadır. Yakın bir gelecekte bakım metodunu değiştirerek ‘‘Hangar bölmesi yönetim sistemi (Bay Management)’ geçecek olan söz konusu MRO’da gerçekleştirilecek olan DEA analizleri verimliliğin göreceli ölçümünü sağlayacaktır. Her bir karar ünitesi için girdi olarak; uçak bakımında en büyük maliyetlerden birisi olan malzeme, TAT (Turn Around Time, bakım süresi) ve adamxsaat seçilmiştir. Her bir karar ünitesi için çıktı olarak bakımın satışından elde edilen gelir ve bakım hatası yakalama indeksi seçilmiştir. Bakım hataları yakalama indeksi bakım kaynaklı meydana gelen olaylar ile ilgili hazırlanan bakım hataları tespit ve önleme programına ait MEDA(Maintenance Error Decision Aid) raporlarının bir oranını vermektedir. Bu oran ne kadar yüksek olur ise araştırma sayısı artacak, düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleşme hızına göre hata oranları azalacaktır. Hata oranları zayıf kalitenin bir göstergesidir ve maliyeti dikkate alınmalıdır. Verimliliği etkilemesi nedeni ile bu oran bir çıktı olarak kabul edilecektir. Bu uygulama; Sivil Havacılık Sektöründe, uçak, motor veya component bakımı anlaşması yapacak olan operatörlere MRO seçimlerinde kıyaslama çalışmalarını belirli bir standartta yapmak için olanak vermektedir.
This thesis study is concerned with designating of improvement areas of a Maintenance Repair Overhaul Center (MRO) by using Data Envelopment Analyses (DEA). The purpose is to find right areas for improvement activities without losing time on a MRO. In this thesis; DEA has been used for Aircraft maintenance productivity of a MRO. ‘Productivity’ is a measurement of output /inputs to reach competitive targets. On this paper it is important to be clear about the definition of ‘productivity’, it is defined as output /inputs. DEA is a technique that is used for measurement of relative productivity of similar units in an organization. If there are more than one input and one output it is difficult to calculate their weights on performance measurements. DEA is an effective tool on that condition. On this thesis, relative productivity for aircraft maintenance C-checks has been evaluated. For each ‘C’ check; material cost, turnaround time (TAT), man-hours are taken as inputs, unit based sales and maintenance error catch index which is related with Maintenance Error Decision Aid (MEDA) program, are taken as outputs. This praxis has given the opportunity to use industry data in Civil Aviation sector. Operators can perform independent analyses and report for preparing contracts about Aircraft maintenance, engine or component overhaul maintenance to choose most convenient MRO financially.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Emniyet, verimlilik, uçak bakımı, Veri Zarflama Analizi (DEA; Data Envelopment Analyses), bakım hataları tespit ve önleme programı (MEDA; Maintenance Error Decision Aid)., Safety, productivity, aircraft maintenance, Maintenance Error Decision Aid Programe (MEDA), Data Envelopment Analyses(DEA).
Alıntı