Doğrusal Kısıtlamalarla Düzgün Olmayan Aşkın Altuzay Betimleyen Ağırlık Fonksiyonlarının Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Fırat, Berna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2003
Anahtar kelimeler
Ağırlıklar ve ölçümler, Boyut analizi, Weights and measures, Dimensional analysis
Alıntı