İnsan Dental Folikülündeki Pluripotent Kök Hücrelerin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Yalvaç, Mehmet Emir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son zamanlarda embriyonik kök hücrelere alternatif kök hücre kaynaklarının aranmasına büyük önem verilmektedir. Özellikle kolay elde edilebilir, az cerrahi stres oluşturan, kullanımı etik açıdan uygun ve kişinin hiçbir immünolojik sorun yaşamasına neden olmayan kök hücreler en ideal kök hücreler olarak kabul edilmektedir. Pluripotent kök hücreler vücuttaki tüm hücrelere farklılaşabilmektedirler. Yetişkin insanlardan tedavi amacıyla kök hücre izolasyonunda en çok kemik iliği kullanılmaktadır. Kemik iliği oldukça değerli bir kaynak olmasına karşın, dokudan izolasyonu sırasında cerrahi bir stres ve kontaminasyon riski her zaman vardır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar yirmi yaş dişleri olarak da bilinen üçüncü molar dişlerin foliküllerinin çok değerli kök hücreler içerdiğini göstermiştir. Bu diş foliküllerinden elde edilen kök hücrelerin karekterizasyonu ve biyokimyasal olarak diğer hücrelere dönüşme mekanizmaları hala araştırılmaktadır. Bu çalışmada 17 yaşında bir hastadan bazı ortodontik sebepler ile alınan 20 yaş diş folikülünden kök hücre izolasyonu yapılmıştır. Elde edilen hücrelerin pluripotent olup olmadıklarını analiz etmek için hem bu hücrelerde bazı pluripotent kök hücre markerlarının varlığı araştırılmış hemde elde edilen hücrelerin kemik ve sinir hücrelerine farklılaşması gösterilmiştir. Diş folikülü kök hücrelerinin retinoik asit içeren bir yöntemle sinir hücrelerine farklılaşabileceğini gösteren yeni bir model ilk defa bu çalışmada ortaya konulmuştur.
Nowadays, lots of research is going on to find out stem cell sources that are alternative to embryonic stem cells. The most ideal stem cells can be described as ethically harmless, easily obtainable, cost effective to maintain and effective in therapy. Pluripotent stem cells are capable of differentiation into all cell types in the body. Although the bone marrow is the primary source of stem cells which are being used clinically today, isolation of bone marrow brings about surgical stress and contamination risk. Recent studies showed that stem cells isolated from human dental follicles (HDFs) of third molars, as usually named wisdom teeth, might be an alternative stem cell source for therapeutic applications and tissue engineering. But, it requires time to fully characterize and demonstrate differentiation potential of human dental follicle cells (HDFCs). In this study, HDFCs were isolated from a 17 years old patient’s wisdom tooth dental follicle, which was extracted because of some orthodontic reasons. In order to analyze the pluripotency of these cells, it was aimed to detect the expressions of some pluripotent embryonic stem cell markers. We also could differentiate HDFCs into osteogenic and neurogenic cells suggesting a new putative retinoic acid mediated neurogenic differentiation model for HDFCs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Yirmi Yaş Dişi Folikülü, Kök Hücre, Farklılaşma, Wisdom Tooth Follicle, Stem Cells, Differentiation
Alıntı