Absorbsiyonlu Sistem İle Çalışan Bir Buzdolabının Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Arslan, Mustafa Erhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada absorbsiyonlu soğutma sistemi ile çalışan bir buzdolabı deneysel ve teorik olarak incelenmiştir. Absorbsiyonlu soğutma sisteminin kullanıldığı buzdolaplarında karşılaşılan en önemli sorun, bu sistemlerin performansının düşük seviyelerde olmasıdır. Bu çalışmada yapılan incelemede ise, bu sorun üzerinde durulmuş ve sistemin performansının arttırılması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmanın teorik kısmında, ilk olarak sistemin termodinamik analizi yapılarak deneysel çalışmada kullanılan sistem için matematik bir model oluşturulmuştur. Teorik çalışmanın ikinci kısmında, sistemin habbecik pompası (bubble pump) kısmı için bir model oluşturulmuş ve elde edilen sonuçlar, deneysel çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın deneysel kısmında ise, öncelikle sistem performansını etkileyen parametreler (Şarj miktarı, basınç...) üzerinde optimizasyon çalışması yapılmıştır. İkinci aşamada, teorik çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda sistem geometrisi değiştirilerek performanstaki değişim izlenmiş, aynı zamanda teorik çalışmanın doğruluğu tartışılmıştır. Birbirine paralel olarak yapılan deneysel ve teorik çalışmalar sonucunda, sistem performansında göz görülür bir iyileşmenin olduğu saptanmıştır.
In this study experimental and theoretical investigation of an absorption refrigerator for domestic usage, has been carried out. The main problem of these refrigerators is that the system has low performance. During this investigation, this problem is studied and to enhance the performance of the system becomes the main purpose of this study. Due to this purpose, firstly the thermodynamic analysis of the system is done in the theoretical study to form a model for the system used in the experiments. In the second part of the theoretical study, a model is formed for the bubble pump part of the system and the results obtained from this model is compared with the experimental study. In the experimental study, firstly the system parameters (charge amount, pressure…) that affect the system performance, have optimized. In the second part of the experimental study, according to the results obtained from the theoretical study some geometric changes are done on the system and the performance of the system has observed after these geometric changes. After these experimental and theoretical studies, it is observed that the system performance has enhanced.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Absorbsiyonlu sistem, Habbecik pompası, Buzdolabı, Absorption system, Bubble pump, Refrigerator
Alıntı