Asenkron Motor Vektör Kontrolü Uygulamları İçin Genişletilmiş Kalman Filtresi Tabanlı Gözlemleyici Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Oğur, Menekşe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde de rotor akısı yönlendirmeli vektör kontrolü uygulaması için geliştirilen azaltılmış dereceli GKF tabanlı iki farklı gözlemleyicinin başarımlarının karşılaştırıldığı bir çalışma yapılmıştır. Bu yöntemlerin ilkinde rotor akısıyla beraber hız parametre olarak düşünülmüştür. Böylece hız denklemindeki yük momenti bilgisine gerek kalmamıştır. İkincisinde ise rotor akısı ve hız durum değişkeni olarak varsayılırken, yük momenti sistem parametresi olarak düşünülmüştür. Bu yöntemlerden rotor hızının durum değişkeni olarak varsayıldığı yaklaşımla elde edilen durum kestirimlerinin, rotor hızının parametre olarak varsayıldığı yaklaşımdakine göre çok daha az hata ile gerçeğe yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Sonuçta asenkron makinalarda sensör kullanılmadan akı, hız ve yük momenti kestirimi yapan, dinamik cevap hızı yüksek kontrol sistemi elde edilmiştir.
In order to design an estimator for a rotor flux oriented sensorless vector control of IMs (Induction Motors), this study compares the success of two reduced order EKF (Extended Kalman Filter) algorithms. Beside rotor flux, the first algorithm estimates load torque as a system parameter and angular velocity as a state variable, while the other one estimates only angular velocity as a parameter. Simulation results show that, considering the velocity as parameter results with much more error in transient-state than considering it as a state variable.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Genişletilmiş Kalman Filtresi, Gözlemleyici, Asenkron, Motor, Vektör Kontrol, Extended Kalman Filter, Observer, Induction, Motor, Vector Control
Alıntı