Yaylı Emniyet Vanalarında Sızdırmazlığın Sağlanması İçin Kapatma Elemanı Kombinasyonunun Deneysel Olarak Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-20
Yazarlar
Oflaz, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, emniyet vanaları başta olmak üzere, genel anlamda tüm vanalarda karşılaşılan sızdırma sorununa çözüm üretmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, emniyet vanalarında kullanılan değişik form ve malzemeden imal edilmiş parçaların değişik kombinasyonları ile montajlar ve testler yapılmıştır. Bu testlerin bir kısmında basınçlar sabit tutularak yayların kurma miktarları, bir kısmında ise kurma miktarları sabit tutularak emniyet vanası ayar basınçları ölçülmüştür. Bu ölçümlerle en iyi sızdırmazlık sonucuna ulaşmak için hangi tür malzemeler kullanılmalı, kapatma contaları ve oturma yüzeyleri hangi boyutlarda ve açılarda olmalı, basıncı etkileyen faktörler nelerdir gibi sorulara yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, en iyi sızdırmazlık, temas yüzey alanının en küçük olduğu ve merkezlemenin en düzgün olduğu konumda sağlanmaktadır.
In this study, the aim was to find out solution to the leakage problem at the valves especially at the spring loaded safety valves. For this aim, assemblies and tests were done with different combinations by manufacturing parts from different forms and materials used in spring loaded safety valves. At some of the tests, spring loaded amounts by keeping pressures constant and at some of the tests, set pressures of safety valves by keeping spring loaded amounts were measured. To attain to the best tightness outcome, it was studied to find out solutions to the questions like which kind of materials have to be used, at which sizes and angles seating gaskets and sitting surfaces have to be, what the factors that effect pressure are. As a result, the best tightness was obtained when the contact surface area was the smallest and the centering was at the most straight position.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
emniyet vanası, sızdırmazlık, ayar basıncı, safety valves, tightness, set pressure
Alıntı