Bosch 2400 S Benzinli Elektrik Jeneratörünün Lpg İle Çalıştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
İşlier, C. Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında 2. 5 kVA sürekli çıkış gücü olan, benzin motoru ile tahrikli bir elektrik jeneratörünün, LPG dönüşümü gerçekleştirildi. Jeneratörün LPG dönüşüm sistemi, AYGAZ LPG tüpü, LPG detandörü, LPG hortumu, gaz karbüratörü ve de gaz debisi ayar mekanizması ile oluşturuldu. Bu elemanlardan gaz karbüratörü ve ayar mekanizması tasarlandı ve imal edildi. Sistemin diğer elemanları ise piyasadan tedarik edildi. Dönüştürme sistemi tamamlandıktan sonra, jeneratör önce benzin ile sonra da LPG ile çalıştırılıp, yakıt tüketimleri, hava debileri, egzos emisyonları ve üretilen elektriğin kaliteleri karşılaştırıldı. Ayrıca LPG'nin kullanışlılık açısından, benzine olan avantaj ve dezavantajları incelendi. Yapılan ölçümlere göre, LPG'li işletmenin, benzinliye oranla çıkış gücünde önemsenir bir fark yaratmadığı gözlendi. LPG ile işletmede, jeneratörün çalışma aralığının tamamında, benzinliden daha iyi hava fazlalık katsayıları elde edildi. Bu durumun doğal sonucu olarak özgül yakıt tüketimleri karşılaştırıldığında benzinin LPG'ye oranla, ortalama olarak %28 daha fazla tüketildiği ölçüldü. İşletme maliyetleri açısından ise durum incelendiğinde, benzinli işletmenin ortalama 2. 5 kat daha pahalı olduğu sonucu ortaya çıktı. Egzos gazları açısından da LPG, hava fazlalık katsayılarındaki iyilik nedeni ile benzinden daha iyi sonuçlar verdi. Üretilen elektriğin kalitesi kıyaslandığında, LPG'nin düşük yüklerde voltaj frekansında oynaklığa sebep olduğu, ancak yükün artması ve hava fazlalık katsayısının l'e yaklaşmasıyla bu uygunsuz durumun ortadan kalktığı, benzinli işletmede ise, jeneratörün çalışma aralığının tamamında frekansın stabil olduğu tesbit edildi. İlk çalışma açısından da ortam sıcaklığının çok düşük olduğu haller dışında, LPG'nin herhangi bir dezavantaj oluşturmadığı gözlendi. İşletme maliyetlerinin benzinden ucuz olduğu ve işletmede herhangi bir kusur getirmediği için LPG, ilk yatırım maliyetlerine rağmen tercih edilebilir bir yakıt olarak ortaya çıkmış oldu.
During the year of 1996 it is often spoken about an electric energy scanty and is ever said that the electric nets are insufficient. With the beginning of the winter this abstract problem became slowly concrete. Unexpected hours without electric energy was a very big problem for all of the people, most of all for all of the commercial undertakings. Because both the daily and commercial life is depending on the electric energy. At home, refrigerators, TV's, videos, irons, all kind of washers were functioning with electricity, Shops, butchers, dentists, markets, medical clinics and everything need electricity to survive because the only type of energy, they use. is the electricity So, this people wanted to solve this problem immediately. The solution must be effective as fast as possible. The fastest solution was to product individually the electricity. That means, they bought an electric generator. All types and capacities of the generators were sold at this time. Big manufacturers needed a powerful generator, and the shops, butchers etc. needed a smaller, more quite and lighter one. So a lot of people bought a generator. If the electricity was cut off, the generator users were carrying their generator out of their shop and let them run. That way, all kinds of electric generators were jumped in to our daily life. The use of generators brought a lot of problem with them.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Benzinli motorlar, Elektrik motorları, LPG, Gasoline engines, Electric motors, Liquefied petroleum gas
Alıntı