Boru Hatlarında Güneş Radyasyonu Etkisi İle Meydana Gelen Basınç Artışının Değişik Boru Sistemlerinde İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Varal, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Boru hatları dünyanun her tarafında değişik akışkanları, güvenilir ve uzun servis avantajlarıyla, kaynaklardan kullanım yerlerine taşımaktadırlar. Büyük miktarlarda akışkan boru hatlarıyla sürekli koşullarda uzun mesafeler boyunca taşınabilmektedir. Boru hatlarının tasarım ve inşaatları, uluslararası standardizasyon organizasyonları tarafından belirlenmiş kod ve standartlar kullanılarak yapılmaktadır. Malzemelerin seçimi de yine bu kod ve standartlara göre yapılmaktadırBu çalışmada, boru hatlarında güneş ışınımıyla ısı kazancı durumuna ilişkin teorik çözüm gerçekleştirilmiş ve sonuçlar çıplak, ön-izolasyonlu ve klaik izolasyonlu sistemler için ortaya konmuştur. İzolasyonlu ve çıplak boru sistemleri için zamana bağlı diferansiyel denklemleri çözmek için Fortran 90 ile bir program yazılmıştır. Bu progrmda zamana bağlı enerji denklemlerinin çözümü içi sonlu farklar yöntemi kullanılmıştır.
Pipelines carry different medias form sources to usage areas all over the world with the reliable and long service advantages. Huge amount of fluids can be transferred for long distances with pipelines in steady state conditions. Design and construction of pipelines are carried out by means of standards and codes which are specified by international standard organizations. Materials are also selected according to these standards and codes. In this study, a theoretical solution has been realized for a situation of solar heat gain in pipelines and results are presented for three different types of pipes which are bare, classical insulated and pre-insulated piping systems. Fortran 90 software has written for both bare and insulated systems to solve the time dependent differential equations. Solution has been done using finite difference technique for the time dependent energy equations in this software.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Boru Hattı, Güneş Işınımı, Basınç Artışı, Boru Sistemleri, Sıcaklık Artışı, Pipeline, Solar Radiation, Pressure Increase, Pipe Systems, Temperature Increase
Alıntı