Threshold Of Music Plagiarism

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Tunalı, Semin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
The plagiarism, which means theft of work of art is not defined in the laws. On the other hand, the Law on Intellectual and Industrial Rights punishes the violation of the freedom of quotation and the persons who take credit for the works of art created by other people. As in the evolution of the works of art, musical works are created by making use of the existing works. The plagiarism in a musical work cannot be detected regarding a certain threshold; so, if a borrowing constitutes plagiarism is determined on the basis of that specific work.
Eser hırsızlığı anlamına gelen intihal kanunlarda tanımlanmamıştır. Diğer taraftan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu iktibas serbestisine aykırı davranışları ve bir kişinin başkasının eserinin altına imza atmasını cezai yaptırımlara bağlamıştır. Her sanat eserinde olduğu gibi, müzik eserleri de mevcut eserlerden faydalanmak suretiyle oluşturulur. Müzikte yapılan intihalin belli bir ölçüsü ve eşiği bulunmamaktadır. Önemli olan yapılan alıntının, alıntı yapılan eserin can alıcı noktası olup olmadığıdır. Bu yüzden, bir müzik eserine yapılan alıntının intihal teşkil edip etmediği her müzik eserinin özelliklerine göre ayrıca belirlenir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Anonymous works, Musical composition, Ethnomusicology, Intellectual and industrial property rights, Music works, Art author, Copyrights, Anonim eserler, Bestecilik, Etnomüzikoloji, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Müzik eserleri, Sanat yazarı, Telif hakları
Alıntı