Değiştirilmiş üçüncü kuşak akım taşıyıcı ile yeni olanaklar

thumbnail.default.alt
Tarih
2002
Yazarlar
Bodur, Seçkin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Akım modlu devreler ve akım taşıyıcı gibi akım modlu devre elemanları son yıllarda birçok çalışmaya konu olmuşlardır. Akım modlu devre elemanlarına karşı giderek artmakta olan bu ilgi, akım modlu devre elemanlarının işlemsel kuvvetlendirici gibi gerilim modlu devre elemanlarına göre daha iyi lineerlik ve daha iyi band genişlikleri sergilemesinden kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde akım modlu süzgeçler, gerilim modlu benzerlerine göre daha geniş dinamik sınırlar ve daha geniş band genişlikleri sağlayabilmektedirler. Düşük giriş empedansları ve yüksek çıkış empedanslarına sahip akım modlu süzgeçler, herhangi bir ek aktif elemana ihtiyaç duyulmadan, ard arda bağlanarak daha yüksek seviyeli süzgeçler ve osilatörler elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, yakın zaman içinde tanıtılmış bir akım modlu devre elemanı olan Değiştirilmiş Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı (MCCIH) için yüksek performanslı yeni iç yapılar ve uygulama devrelerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda yüksek çıkış direnci değerlerine sahip, lineerliği klasik yapılara göre daha iyi olan iç yapılar elde edilmiştir. Bölüm l'de MCCHI elemanı tanıtılmıştır. Bölüm 2'de MCCHI elemanı için verilen iç yapılarda kullanılan akım aynaları denklemleri ile birlikte verilmiştir. Bölüm 3'te MCCIH elemanı için iç yapılar önerilmiş, Bölüm 4'te bu yapılar için benzetimler sonucunda elde edilen karakteristik eğriler verilmiştir. Bölüm 5'te MCCIII elemanının kullanılabileceği uygulama devrelerinden örnekler verilmiş, yeni tümgeçiren süzgeç yapılan tanıtılmıştır. Uygulama devrelerinin benzetim sonuçlan eklerde sunulmuştur.
In the last years, current mode circuits and current mode circuit elements like current conveyors are subject to many studies. This increasing interest on current mode circuit elements is because of the better linearity and wider bandwidth of the current mode circuit elements than the voltage mode circuit elements. In the same manner, current mode filters provide wider dynamic ranges and wider bandwidths than the similar voltage mode filters. Current mode filters those have low input impedences and high output impedences give better possibilities to build high order filters or oscillators by use of cascade filter connections. In this study, it is aimed to build new, high performance internal structures and application circuits for a current mode circuit element, Modified Third Generation Current Conveyor (MCCm) introduced in the near past. At the end of this study, internal structures for MCCIII with high output impedances and better linearity are obtained. The MCCIII is introduced in Chapter 1. The current mirrors used in the given internal structures for MCCIII are introduced with related equations in Chapter 2. In Chapter 3, internal structures for MCCIII are suggested and the characterization of these structures are given in Chapter 4, by the means of simulation results. Application circuits and newly generated all-pass filters are presented in Chapter 5. The simulation results for application circuits are given in the appendices.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Anahtar kelimeler
Akım taşıyıcı devreler, Osilatörler, Current conveyor circuits, Oscillators
Alıntı