Music In Transit: Musical Practices Of The Chaldean-Iraqı Migrants In Istanbul

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Öğüt, Evrim Hikmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Irak'ta özellikle 2003 yılında gerçekleşen işgal sonrasında Hıristiyanlara yönelen saldırılardan etkilenen Iraklı-Keldani Katolikler, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu komşu ülkelere giriş yaparak mülteci statüsü almak ve üçüncü bir ülkeye yerleşmek için Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunmakta ve resmi işlemlerinin tamamlanmasını bekledikleri bu süreçte transit göçmenler olarak ikinci ülkelerde belirsiz bir süre geçirmektedirler. Bu çalışma, söz konusu topluluğun İstanbul'da geçirdikleri süre zarfında gerçekleştirdikleri müzik pratiklerini çok yönlü bir şekilde (dini-din dışı, icra-dinleme, amatör-profesyonel) incelerken, topluluğun geçiciliğini merkeze alarak, bu geçiciliğin topluluğun müziksel etkinlikleri üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Çalışma bu bağlamda, geçici ve yerleşik göçmen topluluklarının müzik pratikleri arasındaki farklara dikkat çekerken, etnomüzikoloji disiplini içindeki göç çalışmaları literatürünün yerleşik göçmen toplulukların müzik pratiklerinin incelenmesi üzerinden vardığı sonuçların geçici göçmen topluluklara ne düzeyde uygulanabileceğini de tartışmaktadır.
There has been a mass emigration from Iraq that gained speed following the 2003 invasion, eventually reaching four million people. Even though not all of those fleeing were Christians, the Christian communities constituted some of the ethnic groups who were severely affected by the ongoing situation in the country. This study takes a multi-dimensional look at the musical practices of the community, including the sacred-secular, performance-listening, and professional-amateur features of them. In regards to the musical practices, the differentiations between the permanent and temporary migration constitute the core of the study. In this respect, while pointing out these differences, I discuss the applicability of the theoretical framework of the migration studies in ethnomusicology that focus on the permanent migrant communities and their musical production.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015
Anahtar kelimeler
Etnomüzikoloji, Göçmenler, Hristiyanlar, Irak, Keldani, Müzik, Müzik eserleri, Müzik kültürü, Ethnomusicology, Emigrants, Christianies, Iraq, Keldani, Music, Music works, Music culture
Alıntı