Öngerilmeli Bir Köprü Tasarımı Ve Performans Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Uluğ, Nurettin İlter
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizde, karayolu köprü ve viyadüklerinin tasarımı için güncel bir yönetmelik bulunmaması, tasarımcıları yabancı yönetmelik kriterlerini, ülkemiz şartlarına göre adapte ederek kullanmaya itmiştir. Bu tez çalışmasında, kuvvet esaslı doğrusal yöntemle, AASHTO-1996 yönetmelik kriterlerine göre tasarımı yapılmış mevcut bir köprünün, AASHTO-LRFD yönetmeliğine göre yeniden tasarlanması ve tasarım sonuçlarının karşılaştırılması incelenmiştir. AASTHO-LRFD yönetmeliğinin tasarım kriterleri hakkında detaylı bir bilgi verilerek, mevcut köprünün bu yönetmeliğe göre yeniden tasarlanması detaylı olarak anlatılmıştır. Ayrıca, doğrusal olmayan bir yöntem olan artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılarak, mevcut köprünün deprem performansının belirlenmesi açıklanmıştır. 2007 yılında yürürlüğe giren DLH yönetmeliğinde verilen, köprü deprem performansının değerlendirilmesi ile ilgili genel kural ve yönetmelik şartları açıklanmıştır. Mevcut köprünün deprem performansı, DLH yönetmeliğinde tanımlanan performans kriterlerine göre belirlenmiştir.
Highway bridges and viaducts in our country are being designed by adapting foreign specifications to our regional conditions. In this thesis, an existing bridge -which was designed according to AASHTO-1996 norm- is re-designed by using AASHTO-LRFD specification and the results of evaluations are compared. A brief information about AASHTO-LRFD’s design crterias are given and re-design steps of existing bridge is explained in detail. Furthermore, seismic performance of the bridge is evaluated by using displacement based approach and incremental equivalent earthquake load method. General rules and definitions about seismic performance assessment of bridges which is defined in the DLH specification is given in detail. Seismic performance of the existing bridge is assessed and defined by performance levels that is described in the DLH specification.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
AASHTO-LRFD, Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, DLH, Köprü Deprem Performansının Belirlenmesi, AASHTO-LRFD, Incremental Equivalent Load Method, DLH, Assessment of Seismic Performance of Bridges
Alıntı