A study on education, health and child labor: Evidence from share

thumbnail.default.alt
Tarih
2020
Yazarlar
Vardar, Büşra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada 7 Avrupa ülkesinin (Avusturya, Danimarka, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, İspanya) verisini kullanarak eğitim, sağlık ve işe başlama yaşı arasındaki ilişkileri inceledik. Bu ülkelerde yapılan zorunlu eğitim yılı reformlarını eğitim yılı için enstrüman değişken olarak kullandık. Tüm regresyonları erkek ve kadınlar için ayrı olacak şekilde koşturduk. Eğitim ve sağlık arasındaki ilişkiyi, bir bireyin kendi bildirdiği sağlık durumu "orta" veya "kötü" ise 1'e, değil ise 0'a eşit olan ikili bağımlı değişkenle iki farklı yaklaşım benimseyerek çalıştık. Araç Değişken Regresyonunun ikinci aşamasında Lineer Olasılık Modeli ile Probit Modelini kullandık. İlk aşama sonuçlarını incelediğimizde zorunlu eğitim yılının, okul devamlılığı üzerinde hem kadınlar hem erkekler için anlamlı etkisinin olduğunu ve değerlerinin yakın olduğunu gözlemledik. İkinci aşama sonuçlarını incelediğimizde, eğitimin sağlık üzerindeki etkisi kadınlarda anlamlı çıkarken, erkeklerde ise sonuçlarımızın hem değer olarak küçük olduğunu hem de anlamlı olmadığını gözlemledik. Eğitimin, çocuk işçilik üzerindeki etkisini çalışmak için, sağlık çalışması ile aynı ilk aşama sonuçlarını kullanan bir Araç Değişken Regresyonu koşturduk. Sonuçlarımızın cinsiyetler açısından sağlık sonuçları ile tam ters olduğunu gözlemledik. Erkekler için eğitimin işe başlamaya yaşı üzerinde anlamlı etkisini gözlemlerken, kadınlarda anlamlı sonuçlara ulaşamadık. Sonuçlarımızın sağlamlığını kontrol etmek için, sağlık çalışmasında kullandığımız ikili değişkene alternatif bir tanım kullanırken, her iki çalışma için de regresyonlarımızı reformdan ilk etkilenen yaş grubu etrafında farklı büyüklükte pencerelerde koşturduk. Özellikle sağlık üzerine olan sonuçlarımızın sağlam olduğunu gözlemlerken, reformdan ilk etkilenen yaş grubu etrafında etkilerin değerinin ve anlamlılığının arttığını gözlemledik. Son olarak sonuçlarımızın arkasında yatması muhtemel olan mekanizmaları tartıştık ve bu çalışmamızın nasıl genişletilebileceğini ele aldık.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2020
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
Anahtar kelimeler
Avrupa ülkeleri, European countries, Eğitim, Education, Sağlık, Health, Çalışan çocuklar, Working children
Alıntı