Melez Kavağın Karbonizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özyurtkan, Mustafa Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu çalışmada, farklı karbonizasyon koşullarının katı ürün verimi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla enerji bitkilerinden olan Melez Kavak'ın karbonizasyonu gerçekleştirilmiştir. Etkileri araştırılan parametreler: ısıtma hızı (5 ve 20 K/dak), tanecik boyutu (0.250-0.355, 1-1.4 mm) ve azot gazı debisi (0, 40 ve 300 cc/dak)'dır. Tüm deneyler 723 K sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Karbonizasyon deneyleri, ısı ve kütle transfer etkilerinin farklılıklarının gözlemlenmesi için iki farklı sistemde gerçekleştirilmiştir. Bu sistemler termogravimetrik analiz sistemi (TGA) ve Boru Fırın sistemidir. Anahtar Kelimeler: Biyokütle, Karbonizasyon, Isıtma hızı, Tanecik boyutu, Azot debisi
In this study; the carbonization of Hybrid Poplar, one of the energy plants, is performed for determining the effects of different carbonization conditions on char yield. The parameters of which the effects are researched are heating rate (5 and 20 K/min), particle size (0.250-0.355, 1-1.4 mm) and nitrogen gas flow rate (0, 40 and 300 cc/min). All experiments were carried out at a temperature of 723K. To be able to visualize the difference of heat and mass transfer effects, the carbonization experiments were conducted at two different systems which are thermo gravimetric analysis system (TGA) and the tubular furnace system. Key Words: Biomass, Carbonization, Heating Rate, Particle size, Nitrogen flow rate
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2006
Anahtar kelimeler
Karbonizasyon, Kavak, Carbonization, Poplar
Alıntı