Paletli Arazi Taşıtlarının Performanslarının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aktaş, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Günümüzde, insanların ve ürünlerin yol taşıtlarıyla taşınmasının yaşantımızda önemli bir yeri vardır. Ancak tarım, inşaat, madencilik gibi alanlarda çalışan geniş bir insan kesimi de özel olarak hazırlanmamış arazide hareket eden arazi taşıtlarını kullanmaktadırlar. Bu sebepten, arazi taşıtlarının performanslarının belirlenmesi önemlidir. Bir arazi taşıtının çalıştığı çevreye(araziye) bağlı olarak performansının incelenmesi “terramekanik” olarak bilinmektedir. Arazi taşıtları farklı davranış özellikleri gösteren çeşitli arazi şartlarıyla karşılaşabilirler. Arazinin özellikleri arazi taşıtının hareketini sınırlamaktadır. Bu çalışmanın amacı paletli bir arazi taşıtının performansının farklı arazi ve araç özellikleriyle değişiminin incelenmesidir. Bunu sağlamak için, paletli bir traktörün belirli bir arazideki çekme performansı hesaplanmıştır. Daha sonra arazi ve araç özellikleri değiştirilerek bu hesaplar tekrarlanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Today, transporting passengers and goods by road vehicles constitutes a significant part in our life. But a wide range of human endeavors in such fields as agriculture, construction, mining use off-road vehicles over unprepared terrain. Because of this, it’s important to determine performances of off-road vehicles. The study of the performance of an off-road vehicle in relation to its operating environment(the terrain) has known as “terramechanics”. In off-road operations, various types of terrain with differing behaviour may be encountered. The properties of terrain impose limitations to the mobility of off-road vehicles. The objective of this study is to examine the changes in drawbar performance of a tracked off-road vehicle with different terrain and vehicle characteristics. To provide this, drawbar performance of a tracked tractor on a given terrain is calculated. Then the calculations are repeated by changing characteristics of terrain and vehicle and then the results are compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Paletli Arazi Taşıtları, Çekme Performansı, Terramekanik, Tracked Off-Road Vehicles, Drawbar Performance, Terramechanics
Alıntı