Seramik Çamurunda Kullanılan Silikat İçeriğinin Döküm Özelliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-28
Yazarlar
Uygun, Fulya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, seramik sektöründe kullanılan sodyum silikattaki silikat içeriğinin, kaolenin döküm özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Deneylerde kullanılan sodyum silikatlar SiO2/Na2O oranlarına göre çeşitli değerlerde karıştırılarak hazırlanmış olup toplam dokuz adet farklı SiO2/Na2O oranlarında sodyum silikat kullanılmıştır. Reoloji çalışmalarında döküm akışkanlığı sabit tutularak çamurun katı içeriği yükseltilmeye çalışılmış ve akışkanlığı sağlamak için kullanılan sodyum silikatların SiO2/Na2O oranları ile katı konsantrasyonlarının değişimi incelenmiştir. Döküm özelliklerini belirleme açısından karşılaştırılan önemli parametreler ise döküm hızı, kuru mukavemet, pişme mukavemeti, kuru küçülme, pişme küçülmesi, su emme ve pişme rengidir. Bu faktörlerin birbiri içinde kıyaslanması yapılmış ve ayrı ayrı SiO2/Na2O oranına bağlı değişimleri incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda SiO2/Na2O oranı büyüdükçe, diğer bir deyişle SiO2 miktarı arttıkça kaolenin döküm özelliklerinin iyileştiği tespit edilmiştir. En iyi döküm özellikleri bu oranın 2,80 ve 3,01 olmasıyla elde edilmiştir.
In this study, by using sodium silicate in ceramic industry, better properties of casting and more strenght, have been aimed. The sodium silicates that are used in the experiments, has prepaired by mixing in various amounts according to their SiO2/Na2O ratios. In the experiments, it has been used nine different SiO2/Na2O ratios of sodium silicates.. In the rheology studies, by keeping the fluidity as constant, it has been tried to increase the solid content of the mud and in order to provide the fluidity, it has examined the changes of solid concentrations with the sodium silicate SiO2/Na2O ratios. The important parameters that compared in the sense of determining casting properties are the speed of casting, dry strenght, fired strenght, dry reduction, fired reduction, water absorbtion and fired colour. These factors have been compared with each other and their changes depending on to the ratios of SiO2/Na2O have been examined separately. At the end of the studies, it has been determined that when the SiO2/Na2O ratio is increased, the kaolin’s properties of casting are better. The best casting properties have been obtained with the ratio of 2,80 and 3,01.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Sodyum silikat, seramik, döküm özellikleri, mukavemet, Sodium silicate, ceramic, casting properties, strength
Alıntı