Exploring Hand Interfaces Within New Digital Musical Instruments Research

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Kestelli, Sair Sinan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Increasing accessibility to hardware and software components such as powerful programmable microprocessors, industrial sensors and various programming platforms favours personal and institutional efforts for new digital musical instruments (DMI) research leading to many new DMIs being designed, developed, protoyped and even commercialized. Like their acoustic counterparts, most DMIs using hand gestures have their own 'specifically designed physical surfaces the performer is acting upon' such as those of well known commercialized examples like Roli's Seaboard or Artiphon's The Instrument 1. The physical interaction between the performer and such instruments happens mostly between the performer's hand gestures and a spatially limited 'musical surface' designed and manufactured specifically as part of the instrument. One of the ways to overcome this limitation and extend performance possibilities beyond a limited surface and space is to use on-body technologies such as hand wearables or hand interfaces. This study explores hand interfaces and wearables within new DMI research by presenting a general overview of DMI research with various approaches and discussions, reviewing prominent examples of data gloves with their use for both non-musical and musical purposes as well as musical gloves specifically designed and used for electronic music performance and focusing on hand interfaces with their unique dynamics, structure and taxonomy. As the main output of the study, a new DMI named 'Grain Harvester' was developed, which transforms the interaction between hand gestures and any physical surface or object into digital signal and uses the representing signal to generate sound without loosing tactile feedback.
Programlanabilir güçlü mikro işlemciler, endüstriyel algılayıcılar veya farklı programlama platformları gibi farklı donanımsal ve yazılımsal bileşenlere artan ulaşılabilirlik, kişisel ve kurumsal ölçekte yeni sayısal müzik çalgıları araştırmalarını kolaylaştırmakta, bu araştırmalar sonucu birçok yeni sayısal müzik çalgısı tasarımı, prototipi ve hatta ürünü ortaya çıkmaktadır. Akustik benzerlerinde olduğu gibi, el jestleri kullanan çoğu sayısal müzik çalgısının, Roli firmasının Seaboard veya Artiphon firmasının The Instrument 1 ürünlerindeki gibi 'özel olarak tasarlanmış, icracının üzerinde etki ettiği fiziksel yüzeyleri' bulunmaktadır. İcracı ve bu tip çalgılar arasındaki fiziksel etkileşim de çoğunlukla icracının el jestleri ve çalgının bir parçası olarak özel tasarlanan ve üretilen, uzamsal olarak kısıtlı bu tip 'müzikal yüzeyler' arasında gerçekleşmektedir. Bu kısıtlılığı aşmak ve icra olasılıklarını belirli bir yüzey ve uzamın ötesine taşıyabilmek için başvurulan yöntemlerden biri, ele giyilebilir araçlar ve el arayüzleri gibi vücut üstü teknolojileri kullanmaktır. Bu çalışma, yeni sayısal müzik çalgıları araştırmalarında giyilebilir el araçları ve el arayüzlerini araştırmaktadır.
Açıklama
Thesis (Ph.D) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Music, Live music, Electronic music, Musical instrument digital interface, New music, Müzik, Canlı müzik, Elektronik müzik, Müzik enstrümanları dijital arabirimi, Yeni müzik
Alıntı