1040 Çeliğinin Sıcak Yığılmasında Malzeme Modelleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yüce, Ozan Serhat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada sıcak yığma işleminin etkilerinin incelenmesi amacıyla sıcak şekillendirme koşullarındaki mikro yapı oluşumu araştırılmıştır. Araştırmalarda sıcaklık ve şekil değişimi etkisi ile malzeme yapısında oluşan mekanizmalar, oluşumları ve türleri irdelenerek literatürde sunulan örnekler dahilinde açıklanmaya çalışılmıştır. Sıcak yığma işleminin uygulandığı deneysel çalışmada 1040 çeliği 800 C, 900 C, 1000 C ve 1100 C sıcaklıklarda; e=-0,22 , e= -0,51 ve e= -0,92 şekil değişimi değerlerinde sıcak yığma işlemine maruz tutulmuştur. Yığılan numunelerin yığma eksenindeki kesiti üzerindeki sertlik değerleri ve mikro yapı farklılıkları incelenmiştir. Mikro yapı görüntüleri ve sertlik ölçümleri sonucu elde edilen veriler yardımı ile literatürde sunulan içyapı modellerinden bazıları (Hodgson, Sellars ve Senuma) kullanılarak ortalama tane boyutu gelişimi modellenmiştir.
In this study, microstructure evolution in hot forging conditions had been investigated to predict the effects of hot upsetting process. The mechanism types and evolutions that occur in the material structure with the effect of temperature and strain were studied and explained by various examples from the scientific literature. 1040 steel has been used for the experimental hot upsetting process in 4 different temperatures as 800 C, 900 C, 1000 C and 1100 C with 3 different strain of e= -0,22 , e= -0,51 and e= -0,92. Hardness and microstructure distribution have been studied from the parallel to height cross section of hot forged specimens. With the help of microstructure figures and results of hardness testes, some of the mentioned microstructure models had been used to model for the evolution of average grain size. The result obtained from the models used for qualitative comparison and evaluated with the experimental data.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Malzeme Modelleme, Sıcak yığma, Yeniden kristalleşme, Tane Büyümesi, Mikroyapı Değişimi, Material Modeling, Hot Upsetting, Recrystalization, Grain Growth, Microstructure changes
Alıntı