Mevcut Betonarme Bir Yapının Doğrusal Olmayan Yöntem Kullanılarak Performans Seviyesinin Belirlenmesi Ve Farklı Zemin Sınıfları İçin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Sezgin, Gözde
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada performans kavramı çerçevesinde “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007”de anlatılan doğrusal olmayan bir yöntem olan “Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” kullanılarak yapı performasının belirlenmesi konu edilmiştir. DBYBHY 2007’ de anlatılan performans kavramı ve seviyeleri, deprem hesabına ilişkin genel ilke ve kurallar, binaların deprem performansının değerlendirilmesi konusu, performans değerlendirme yöntemleri ve çalışmanın içeriği ana hatlarıyla tanımlanmıştır. Performans değerlendirme yöntemlerinden doğrusal elastik yöntem ve doğrusal elastik olmayan yöntem anlatılmıştır. Örnek bir okul binasının doğrusal olmayan statik itme analizi ile performans değerlendirmesi, performansın farklı zemin sınıflarına göre belirlenmesi ve yapı elemanları hasar durumları incelenmiştir. Sonuçlarda farklı zemin sınıflarına göre karşılaştırma yaptığımızda doğrusal olmayan statik itme analizi ile performans değerlendirmesi kapsamında, Z1’e göre belirlenen hasar durumunun Z2’ye göre belirlenen hasar durumundan daha az olduğu gözlenmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, 2008
Anahtar kelimeler
Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü, Doğrusal Olmayan Statik İtme Analizi, Performans Seviyesi, Incremental Equivalent Earthquake Load Method, Nonlinear Static Push-Over Analysis, Performance Level
Alıntı