Alum Çamurlarının İkili Şartlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kocakulak, Elif Yılmaz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ikili polieletrolit (PE) şartlandırmayla alum çamurlarının susuzlaşabilirliği araştırılmıştır. Farklı PE dozajlarının şartlandırmaya etkileri araştırılmıştır İyi bir şartlandırma ve dolayısıyla susuzlaşabilirliğin elde edilebilmesi için optimum şartlandırıcı ve şartlandırıcı dozu belirlenmiştir En uyguun şartlandırıcı olarak katyonik (Hyd. CP 509), anyonik(Hyd.7170) ve noniyonik (Hyd.8000) PE’ler seçilerek deneyler yürütülmüştür. Çamur numuneleri değişik karıştırma koşulları altında tekli ve ikili şartlandırmaya tabi tutularak susuzlaşabilirlik özellikleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Çamurun yumak direnci ve zeta potansiyeli ölçülerek susuzlaşabilirlik üzerine etkileri araştırılmıştır. İkili şartlandırma deneylerinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. İkili şartlandırmada tekli şartlandırmaya göre daha iyi susuzlaşabilirlik sağlanakta, daha az PE ilavesi ile minimum KES değerine ulaşılmakta ve daha güçlü yumakla elde edilmektedir.
In this study, alum sludge dewatering is experimented by dual conditioning. The effects of the different polyelectrolyte dosages on conditioning are researched Optimum conditioner and conditioner dosages have been determined in order to obtain dewatering and a better conditioning by the experiments made in this research. Hyd. CP 509(cationic), Hyd. 7170(anionic) and Hyd. 8000(nonionic) type polyelectrolyte are used in this study as more appropriate conditioners. Dewatering properties of single and dual conditioning are measured and compared each other. Floc strength and zeta potential are measured and their effects on dewatering are researched. The results in dual conditioning experiments are as follows: Dual conditioning provides a better dewatering compared to single conditioning. Minimum CST values are reached by adding less polyelectrolyte in dual conditioning. Floc strength is better in dual conditioning. It has been observed on dual conditioning experiments that dewatering obtained by adding cationic polyelectrolyte on anionic polyelectrolyte is better than adding anionic polyelectrolyte on cationic polyelectrolyte. It has been observed that dewatering which is obtained in dual conditioning experiments by adding nonionic polyelectrolyte on cationic polyelectrolyte is better than dewatering obtained by adding cationic polyelectrolyte on nonionic polyelectrolyte.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
İkili Şartlandırma, Susuzlaştırma, Flokülasyon Polielektrolit. Kapiler Emme Süresi, Dual Conditioning, Dewatering, Flocculation, Polyelectrolyte, Capillary Suction Time (CST)
Alıntı