Sry İlişkili Transkripsyon Faktörü Sox11’in Erişkin Nörojenezdeki Rolünün Hücre Kültüründe Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-09-23
Yazarlar
Güvenlioğlu, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yetişkin memeli beyninde yeni sinir hücreleri sadece subventrikuler alanin ventrikul yatay duvarında ve hipokampusün subgranuler kısmında oluşturulmaktadır. Bu iki kısımda da gerçekleşen nörojenez; sessiz kök hücrelerinin aktifleştirilmesi, kök hücre ve projenitör hücrelerin proliferasyonu, nöronal kaderin seçilmesi ve yeni gelişmiş sinir hücrelerinin entegrasyonu adımlarından oluşmaktadir. Yetişkinlerdeki nörojenezin tüm bu adımları içsel ve dışsal yol izleriyle kontrol edilmektedir. Farklı ailelerden transkripsyon faktörleri projenitör hücrelerin kader seçiminde ve farklı hücre soylarına differansiye olmalarında birlikte etkili olmaktadır. Bu çalışmada Sry ilişkili transkripsyon faktörü Sox11’in yetişkin nörojenezindeki rolünün anlaşılması amaçlanmıştir. Öncelikle Sox11 proteininin yetişkin nörojenik alanlardaki ekspresyonu araştırıldı. Sox11’in rostral göç yolundaki ve hipokampusteki olgunlaşmamış nöronal prekursor hücrelerde ekspresyonu belirlendi. Buna gore, Sox11’in yetişkin nörojenik alanlardaki olgunlaşmamış nöronal sinir hücrelerinin regülasyonunda rol aldığı sonucuna varılabilir. Daha sonra Sox11’in gen ifadesi, hücre kültüründeki yetişkin hipokampus hücrelerinde iki ayrı system ile arttırıldı. Sox11’i fazlaca eksprese eden yetişkin hücrelerdeki, olgunlaşmamış nöronal markırlardan doublekortin ve beta III tubulin ekspresyonu incelendi ve bu hücrelerde doublekortin ve beta III tubulin ekspresyonunun arttığı gözlendi. Bu çalışma, Sox11 gen ifadesinin arttırılması ile yetişkin hipokampus hücrelerinin nöronal farklılaşmasını arttırdığını göstermiştir. Son olarak, Sox11’in gen ifadesinin susturulması için Sox11’e spesifik RNA interferanz dizileri geliştirildi ve bunlardan iki tanesinin hücrede fonksyonel olarak Sox11’i susturduğu gösterildi.
The generation of new neurons from neural stem cells is restricted to two regions in the adult mammalian brain: the subventricular zone of the lateral ventricle and the subgranular zone of the hippocampal dentate gyrus. In both regions, adult neurogenesis encompasses different steps including activation of quiescent stem cells, proliferation of stem and progenitor cells, neuronal fate commitment and maturation and integration of newly developed neurons. Extrinsic and intrinsic pathways regulate all these stages of adult neurogenesis. Sets of transcription factors from different families act together to control cell fate decisions of progenitor cells and differentiation of precursors into each lineage. In this study Sry related high-mobility-group box (Sox) transcription factor 11 is focused on to understand its role in adult neurogenesis. Initially, Sox11 expression in adult neurogenic lineages was investigated. It was identified that Sox11 was expressed in immature neuronal precursors of adult rostral migratory stream and dentate gyrus. This indicates that Sox11 might play a role in immature neuronal precursors of adult neurogenic lineages. Furthermore Sox11 in vitro gain of function analysis was performed with overexpressing Sox11 in the adult hippocampal progenitors by two different approaches. Sox11 overexpressing adult hippocampal progenitors were analyzed with immature neuronal markers doublecortin and beta III tubulin. Sox11 overexpressing cells induced doublecortin and beta III tubulin expression. This observation indicates that Sox11 overexpression promotes in vitro neuronal differentiation of adult hippocampal cells. Finally, short hairpin RNAs against Sox11 was produced to generate a tool for loss of function analysis. Afterwards functionality of Sox11-shRNAs was tested for further approaches. It was shown that two of the produced shRNAs were functional.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Yetişkin nörojenez, Sox11, RNA interferaz, Adult neurogenesis, Sox11, gain of function, short hairpin RNA
Alıntı