Sifonik Sistem Çatı Drenajına Etkiyen Parametrelerin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
18.04.2013
Yazarlar
Andiç, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çatılarda yağmur suyu drenajının temelini klasik (konvansiyonel) ve sifonik (vakumlu) sistemler oluşturmaktadır. Klasik çatı drenaj sistemleri genel olarak atmosfer basıncında çalışmak üzere tasarlanan, düşey yağmur suyu borularına bağlı çıkışlardan oluşmaktadır. Bir klasik sistemin kapasitesi çoğu zaman çıkışların boyutuyla ve içindeki su derinliği ile belirlenmektedir. Normal olarak bu değer 100 mm civarında olmaktadır. İlave olarak eğimli olacak şekilde yatay boru çalışması hem yeterli akış kapasitesini hem de kendi kendine temizlenmeyi sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Eş değer boyutlandırılmış sifonik sistemlerle klasik sistemler karşılaştırıldığı zaman sifonik sistemlerin boru ağının tam boru akışı sayesinde önemli derecede yüksek kapasiteye sahip olduğu, çalışma yüksekliğinin çatı ve drenaj noktası arası yüksekliğe eşit olduğu görülmektedir. Belirlenen yağış koşulları için bir sifonik sistem drenajı, özel tasarlanmış çıkışlarla bir drenaj noktasına veya zemin altına, boru ağının tam boru akışını sağlamak için atmosfer altı basınçlarda çalışmak üzere tasarlanırlar. Tasarım koşulları altı bir akış drene edildiği zaman sistem düzensiz akış koşulları ile sonuçlanmaktadır. Tasarım koşullarını aşan bir akış ile karşılaşıldığı zaman taşma ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada önce sifonik sistemin bileşenleri detaylandırılmış, tasarım işleminin ana hatları açıklanmış ve sonra sağlanan bir yazılım programı ile sifonik sistemin işletimine etki eden parametreler değerlendirilmiştir.
The rainwater drainage in roofs based on classic (conventional) and siphonic systems. Classic roof drainage systems generally consist of open outlets connected to vertical rainwater pipes which are designed to operate at atmospheric pressure with a continious air core. The flow capacity of a classic system is usually determined by the size of the outlets and by the depth of water in them-normally around 100 mm. Additionally, any horizontal pipe work must be sized and installed at gradients which ensure both sufficient capacity and self-cleaning velocities. When compared to classic systems, an equivalent-sized siphonic system can have a significantly higher capacity as the pipework is enabled to flow full, the driving head becomes equal to the vertical height between the roof and the point of discharge. A siphonic system draining a roof normally consists of specially designed outlets connected to a discharge point at, or below ground level, via pipework that is designed to flow at pressures significantly lower than atmospheric for specified rainfall conditions. Any storm drained which is below the design condition will result in unsteady flow conditions developing within the system. Storms which exceed the design condition will result in flooding. In this study the components of the siphonic system were detailed, backbone of the design procedure were explained and the parameters that effect the operation of system were analysised by using a software program upon siphonic system.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Roof drainage, Classic roof drainage, Siphonic roof drainage
Alıntı