Farklı Malzemelerin Sr-90 Beta Kaynağı Karşısındaki Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2004-01-12
Yazarlar
Ildız, Gülce Öğrüç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
 Bu çalışmada, farklı malzemelerin, Sr-90 Beta Kaynağı karşısındaki davranışlarının incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla üçü metal (Kurşun, Alüminyum, Bakır) ikisi organik yapıda (Polieitlen, Parafin) beş farklı malzemeyle bir dizi deney yapılmıştır. Böylelikle, hem uygulamada sıkça kullanılan mazlemelerle çalışılmış ve hem de metal ve organik malzemelere ilişkin araştırma yapılması mümkün olabilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, elde edilen grafiklerin kalınlıkla azalagiden bir değişim gösterdiği, birbiriyle ve literatürdeki genel grafik karakteristiğiyle uyumlu olduğu görülmüştür. Kurşunla yapılan deneylerde beta parçacıklarının ürettiği frenleme tipi X-ışmlarmdan kaynaklanan piksel bölgeler gözlemlenebilmiştir. Yoğunlukları kesin olarak bilinen Kurşun, Alüminyum ve Bakır malzemeler için deneysel ve hesaplamalı olarak bulunan kalınlık yoğunlukları ÇK) belirlenerek irdelemeye gidilmiştir. Böylelikle çalışılan beş farklı malzemenin uygulamada sıkça kullanılan bir beta radyoizotopu olan Sr-90 karşısındaki davranışları deneysel olarak incelenerek değerlendirilmiş ve irdelenerek uygulamaya yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
In this study, the objective is to examine the behaviour of various materials against Sr-90 beta source. For this counsel, a series of experiments were carried out with five different materials which two of them have organic (Paraffin, Polyethylene) and three of them have metalic(Lead, Aluminium, Copper) structure. In this manner, both the study of often used materials in practice and a research relevant to metals and organic materials has been made. As a result of these experiments it has been observed that the graphics indicate a change that decreases with thickness and look to be consistent with eachother and the characteristics of graphics in literature. The peak regions caused by Bremsstrahlung type X-Rays that are produced by beta particles have been observed in experiments with lead. The experimental and calculated values of thickness density ÇK) were determined and evaluated for accurately known density values of Lead, Aluminium and Copper. Consequently, the behaviour of five different materials against the frequently used beta radioisotope, Sr-90, was experimentaly evaluated and a study relevant to application was performed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2004
Anahtar kelimeler
Farklı malzemeler, Beta kaynağı, Different materials, Beta source
Alıntı