Spatialization Through Geometrical Sound Movements In Persephassa By Iannis Xenakis

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Khujaeva, Sabina
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
In the flux of various directions and tendencies of the musical styles the enthusiasm for spatialized music grew steadily among composers as well. The perceptual efficiency of the listeners became a significant phenomenon in music. "Space" plays an influential role in Iannıs Xenakıs music. As a result, he achieved new kinds of spatial integrations in his compositions. In the piece "Persephassa", Xenakis reaches an advanced level of creativity in percussion music literature. A hexagon shape surrounding the performers provides the special physical embodiment and special listening perception of the sounds. Notwithstanding the stationary positions of the performers, the composer simulates visualized geometrical sound shapes, their rotation, and motion through geometrical sound figures.
Müzik algısı üzerine yapılan çok sayıda araştırmanın ardından, dinleyicilerin algısal etkinliği de müzikte kuşkusuz önemli bir fenomen haline geldi. Besteciler kompozisyonlarını oluştururken bu faktörleri de dikkate almaya başladılar. Diğer besteciler ile kıyaslandığında Xenakis'in müziğinde mekansal eserler önemli yer tutar. Bunun sonucunda Xenakis'in eserlerinde yeni mekansal entegrasyon tarzları ortaya çıkmıştır. Xenakis'in Persephassa adlı eserindeki vurmalı çalgılar yazısında sergilediği yaratıcılık, müzik literatüründe ileri bir seviyenin örneğini oluşturur. Perküsyon icracılarının oluşturduğu altıgen, eseri oluşturan seslerin fiziksel olarak şekillenmesini ve dinlenme algısını sağlar. Eser farklı geometrik şekiller yoluyla ritm, vuruş, ölçü ve seslerin akışkanlıklarını kullanarak konumlaştırma algısında çeşitli dönüşümler sağlar.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı