The Emergence Of Cemal Reşit Rey's "çelebi" And The Opra's Restorastion : A Critical Study

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Karlıbel, Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tez, Rey kardeşlerin operası Çelebi'yi ele alarak eserin Türk kültürü ve evrensel müziğin içindeki yerini ortaya koymaya çalışmaktadır. İzlenen yöntem, önce eseri tanımlamak, tarihi önemini ortaya koymak olmuş, üslup özellikleri ortaya konularak, gerek libretto gerek se müzik ayrı ayrı incelenmiştir. Metin yazarı Ekrem Reşit Rey ayrıca değerlendirilmiştir. Konusu Lale Devri'nde geçmesi dolayısıyla tarihi bir önem taşıyan Çelebi operası, 20nci yüzyılın ulusalcılık akımının özelliklerini taşımaktadır. Osmanlı sosyal yaşantısının bir panoramasını da gözler önüne sermekte olan opera, dünyevi ve uhrevi unsurları yanyana ele alarak manevi değerleri yüceltirken, Türk opera sanatının bir başyapıtı olarak seçkinleşir
The thesis introduces the Rey brothers' opera Çelebi, attempting to study its meaning for Turkish culture and the musical world. The procedure has been to define the work and to place it in the historical context with stylistic analyses. Çelebi shows a musical texture imbued with Turkish traditional idioms-makams used evocatively, constituting a bridge between Eastern and Western traditions. The opera which explores th Tulip Era of the Ottoman Empire is brilliantly set to words in both Turkish and French, as a product of the Rey brothers' colourful imagination and fraternal collaboration, rare in music history.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
Anahtar kelimeler
Müzik, Cemal Reşit Rey'in Çelebi Operası, Türk Opera Sanatı, Music, Cemal Reşit Rey's Opera Çelebi, Turkish operas
Alıntı